Göteborgs universitet

Lunar iDXA

CHP har tillgång till en Lunar iDXA-utrustning för att utföra tester kring kroppssammansättning. iDXA eller intelligent dual energy X-ray absorptiometri är en form av röntgen med låg stråldos och ger möjlighet att mäta mängden muskelmassa, fettmassa och bentäthet på ett säkert sätt med hög precision. Testerna genomförs som en del av vår forskningsverksamhet.

Exempel på test som vi genomför är helkroppsanalys och mätning av bentäthet i ryggrad, höft och underarm. Mätning av bentäthet kan vara av särskilt intresse för kvinnliga utövare som drabbas av benskörhet i större utsträckning än män.

Genom en helkroppsanalys är det möjligt att bestämma:

  • Mängden muskelmassa, fettmassa och benmineralinnehåll
  • Mängden visceralt fett (fett kring inre organ)
  • Var fett ligger lagrat någonstans
  • Eventuell skillnad mellan höger och vänster sida av kroppen i muskel och fettmängd
  • Vilometabolism baserat på mängden fettfri massa.

Vid återkommande besök är det möjligt att följa trender, exempelvis om muskelmassa minskar vid en viktnedgång eller hur en önskad viktuppgång fördelas mellan muskler och fett.