Göteborgs universitet

Om oss

Idrottshögskolan är namnet på den byggnad i det så kallade Evenemangsstråket i centrala Göteborg som invigdes i mars 2011. Byggnaden inrymmer förutom CHP även Göteborgs näst största idrottshall (51 x 33 meter). I anläggningen finns också en dans- och rytmiksal och ett forskningslaboratorium med avancerad utrustning för biomekaniska och fysiologiska tester

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap har genom detta Centrum för hälsa och prestationsutveckling (CHP) unika möjligheter till tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom området kost, hälsa, fysisk aktivitet och idrott. Vid CHP bedrivs forskning, utbildning, innovation och testverksamhet på ett tvärvetenskapligt och laborativt sätt med fokus på såväl hälsa som prestationsutveckling. Anläggningen är på 3500 kvm och utgör en mötesplats för forskare, utbildare och studenter, där olika partners från idrott, företag, forsknings- och utbildningsinstitutioner integreras i den fortlöpande verksamheten.

Mer information och kontakt

Verksamhetsansvariga:
Prof. Stefan Grau
Tel: 031-786 6535
E-post: stefan.grau@gu.se

Prof. Mats Börjesson
E-post: mats.borjesson@gu.se

Ledare Testcenter - Biomekanik:
Prof. Stefan Grau
Tel: 031-786 6535
E-post: stefan.grau@gu.se

Ledare Testcenter - Fysiologi och styrka:
Prof. Stefan Lindinger
Tel: 0766-18 3554
Email: stefan.lindinger@gu.se

Fredrik Edin
Tel: 0766-18 4206
Email: fredrik.edin@gu.se

Kontaktperson idrottshall och lokalbokning:
Maud Peterson
Tel: 031-786 4208
E-post: lokaler.idrott@ped.gu.se

Vaktmästeri:
Tel: 031-786 2301

Säkerhetsfrågor:
Tel: 031-786 2311