Göteborgs universitet

Forskning

Forskning vid Centrum för hälsa och prestationsutveckling

Vid CHP har det etablerats en rad forskargrupper som arbetar interdisciplinärt med fysisk aktivitet, idrott och kost ur såväl ett hälso- som prestationsperspektiv. Forskargrupperna har sin förankring på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap men arbetar tvärvetenskapligt och samarbetar med flera andra institutioner såväl nationellt som internationellt. Tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola bedrivs exempelvis ett mycket tätt samarbete med forskare inom sportteknologi som t ex handlar om hästsport, segling och friidrott.

Centrum för hälsa och prestationsutveckling samarbetar inom följande områden:

 • Sport och nutrition: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
 • Medicin, sjukgymnastik, nutrition: Sahlgrenska akademin
 • Ingenjörsvetenskap, sportteknologi: Chalmers Tekniska Högskola

Forskning på högsta internationella nivå

 • Internationellt samarbete: Universitet i Aarhus, Oslo, Chemnitz och Tübingen
 • Unika laboratoriefaciliteter och tillämpningsmöjligheter
 • Forskningssynergier mellan idrottsutövare och patienter
   

Tillämpad forskning

 • Hälsopromotion, fysisk aktivitet, kost och hälsa
 • Prestationsutveckling inom idrott
 • Förebyggande och rehabilitering efter skador
 • Samarbete med klinisk verksamhet, idrott och företag
   

Exempel på forskningsämnen

Biomekanik, Matchanalys i lagsport, Mätmetoder fysisk aktivitet, Förebyggande studier, Sports cardiology, Styrketräning, Idrottsnutrition