Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Box 300
405 30 Göteborg
Besöksadress
Hus Idrottshögskolan, Skånegatan 14 B