Göteborgs universitet
Bild
En hand med en kompass

Studievägledning

Har du frågor om våra kurser eller program? Vill du veta mer om hur ditt yrkesliv kan se ut efter avslutade studier?  Funderar du på att bli barnmorska eller specialistsjuksköterska?  Vill du komplettera din utländska sjuksköterskeexamen?  Är du redan student hos oss och behöver prata om din studiesituation? 

Du är välkommen att kontakta oss studievägledare på institutionen för vårdvetenskap och hälsa om du har funderingar gällande din studie- och yrkessituation. Det kan röra sig om frågor innan, under och efter dina studier. Frågor kan vara generella kring utbildningen och yrkeslivet, men även mer konkreta frågor om våra kurser, program, behörighet, studieplanering, särskilt pedagogiskt stöd vid funktionsvariation eller annat studierelaterat.  

Kontakt

För att komma i kontakt med studievägledningen kan du mejla till studievagledning.vvh@fhs.gu.se

Vad kan vi hjälpa dig med?

Med oss kan du ta upp frågor som rör utbildningar på institutionen. Om du har mer allmänna funderingar kring studier eller inte alls vet vad du vill studera kan du börja med att ta kontakt med universitets allmänna studievägledare för att påbörja din process kring studievalet. 

Bra information kring t.ex. antagningsprocessen finns på www.antagning.se eller kring studier www.studera.nu 

Inför samtalet

Inför ditt samtal med oss kan det vara bra att skriva upp dina frågor och fundera på vad du vill få med dig från samtalet. 

Det kan vara bra att veta att vi har tystnadsplikt. Du som redan studerar, tänk på att inte vänta för länge om du upplever en besvärlig studiesituation. 

Övrig vägledning

 • Om du vet att du vill studera, men inte alls vad, kan du vända dig till den allmänna studievägledningen på Göteborgs universitet.
 • Om dina frågor gäller gymnasiebetyg eller komplettering av dessa kontaktar du studievägledare på vuxenutbildningen i din kommun.

Vanliga frågor

 

Ta kontakt med UHR www.uhr.se för att ansöka om en bedömning av din utländska gymnasieutbildning. Om du efter UHR:s utlåtande är i behov av komplettering, kontakta Vuxenutbildningen där du bor.  

Har du en utländsk universitetsutbildning och vill söka kurser/program på avancerad nivå, behöver du också skicka in din tidigare utbildning för bedömning till UHR. De gör då ett utlåtande om din utländska utbildning motsvarar en svensk kandidatexamen. Det är dock viktigt att tänka på att du trots detta kan behöva komplettera för att uppnå andra behörighetskrav, såsom svenska eller engelska.  

Du behöver i så fall komplettera så att du uppfyller krav på en kandidatexamen. Oftast innebär detta att du måste läsa kurs i vetenskaplig metod och skriva examensarbete på kandidatnivå. Du kan även behöva komplettera med fler kurser för att komma upp i krav om 180 hp. På GU finns inga fristående kurser på grundnivå inom omvårdnad. Ta gärna kontakt med oss studievägledare för mer information.  

Vi kan tyvärr inte svara på hur stora dina möjligheter är då det beror på hur många som tackar nej till sin plats. Reservantagning sker löpande fram till terminsstart efter urval två för utbildningarna i den ordinarie antagningen och efter urval ett i den tidiga antagningen. Du blir kontaktad via telefon/mail som du angett på antagning.se om det finns en reservplats till dig. 

Du kan hitta tidigare statistik för grundprogrammen och fristående kurser här: https://www.uhr.se/studier-och-antagning/antagningsstatistik/ 
Viktigt att tänka på är att antagningspoäng varierar över olika omgångar.  

Den tidiga antagningsomgången för specialistsjuksköterskeprogrammen och barnmorskeprogrammet har ingen tillgänglig statistik.  

Sjuksköterskeprogrammet:  Det finns bara en sökväg till programmet oavsett om du har läst tidigare vid ett annat lärosäte. Du måste söka via www.antagning.se till termin 1. Om du antas till programmet kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier. Möjlighet att flyttas upp till senare termin finns i mån av plats. 

Röntgensjuksköterskeprogrammet: Vi har antagning till senare del av program fr o m termin 4. Du ansöker då via blankett som du hittar här: https://studentportalen.gu.se/digitalAssets/1718/1718808_ans--kan-till-senare-del-r--ntgensjuksk--terskeprogrammet.pdf 

Specialistsjuksköterskeprogram och Barnmorskeprogrammet: Du kan ansöka om sen del av program via blankett som du hittar här: https://studentportalen.gu.se/digitalAssets/1718/1718389_ans--kan-till-senare-del.pdf 

Ja, men det beror på vilket program du vill läsa. Du kan hitta mer information om att studera utomlands samt kontaktuppgifter till samordnare: https://studentportal.gu.se/minastudier/sahlgrenska/studerautomlands 

Här kan du hitta mer information om ditt program/kurs gällande schema, kursplan och litteraturlista: https://studentportalen.gu.se/minastudier/caresci 

Våra studievägledare:

Gabi Oesterling

Tel: 031 - 786 6057

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen på halvfart
 • Fristående kurser inom vårdvetenskap

Sara Williamsson

Tel: 031 - 786 6008

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Kurspaket i Reproduktiv och perinatal hälsa
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen på helfart
 • Fristående kurser inom vårdvetenskap

Besök

Besöksadress:
Arvid Wallgrens backe, hus 1
405 30 Göteborg

Boka en tid med oss via telefon eller e-post om du behöver tid för ett längre samtal.