Göteborgs universitet
Länkstig

Föräldrar med barn i urvalet

Här står information som är viktig för dig att ta del utav om du är förälder till en elev i vårt urval.

Under våren 2023 kommer UGU att skicka ut enkäter till elever ur två kohorter. Eleverna födda år 2004 går på sista året i gymnasiet kommer att ta del utav enkäten för sista gången. I den enkäten använder vi oss utav ett antal frågor relaterad till Coronapandemin för att kartlägga dess effekter på elevernas skolgång och välmående i retrospekt. Elever födda 2004 kommer att få enkäten hemskickade men varken ni som föräldrar eller lärare kommer att bli tilldelade en enkät den här gången. Däremot kommer du som vårdnadshavare till ett barn född under 2010 som ingår i urvalet att bli tilldelad en enkät. Om du delar vårdnaden av ditt barn kommer även din partner att ta del utav samma enkät.

"Utvärdering Genom Uppföljning" (UGU) och är en av landets största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet och den enda longitudinella datainfrastrukturen på nationell nivå. Genom att delta i vår undersökning har du chansen att påverka ditt barns utbildning och svensk skola i allmänhet. Svaren (som är pseudonymiserade) används i forskning av ekonomer, statsvetare, psykologer och pedagoger. 

Du som vårdnadshavare kommer att få svara på frågor gällande barnens skola, din inställning till vidareutbildning och ert familjeförhållande i övergripande termer. Dina svar är viktiga för oss och forskningen inom svensk utbildning. Genom att bidra till forskningen påverkar du även skolpolitiken och utbildningen i Sverige under en längre tid. Du kan höra av dig till samordnare Nelika Karimi nelika.karimi@gu.se under insamlingens gång för att få veta mer. 

Vi ser fram emot dina svar! 

Video (2:12)
UGU för vårdandshavare