Göteborgs universitet
Bild
Events and tourism
Länkstig

Evenemang och turism

Evenemangsledning och evenemangsturism är två fokusområden för Centrum för turism (CFT). Evenemangs studeras från flera olika perspektiv, framförallt management, konsumentupplevelser och samhällsperspektivet är starka. Det mesta av arbetet genomförs i samverkan med (nationella och internationella) externa partners. För tillfället har CFT projekt med t.ex. En svensk klassiker, Göteborgsvarvet och Göteborg&Co. CFT har också ett stort internationellt nätverk av forskarkollegor i t.ex. Kanada (University of Calgary), Storbritannien (University of Sheffield, University of West Scotland, Leeds Beckett University) och Danmark (Copenhagen Business School).

Forskare inom Evenemang och turism

Andersson Tommy D., Professor

Armbrecht John, Bitr. Universitetslektor

Getz Donald, Professor

Jakobsson Johan, Universitetslektor 

Lundberg Erik, Bitr. Universitetslektor

Pizzichini Lucia, Forskare