Göteborgs universitet
Bild
CFT bedriver forskning och utbildning om turism- och besöksnäringen
Länkstig

Forskning

Centrum för Turism (CFT) vid Göteborgs universitet har mer än 20 års erfarenhet av forskning och utbildning inom turism. Vårt mål är att utveckla och genomföra forskningsprojekt som är interdisciplinära och i samverkan med offentliga och privata aktörer. Forskningen spänner över flera discipliner och forskningsfält men har fyra fastställda profilområden.