Göteborgs universitet
Bild
Community development and tourism research area
Länkstig

Samhällsutveckling och turism

Det här profilområdet inkluderar forskningsprojekt med forskare från framförallt kulturgeografi, design och företagsekonomi. Ett primärt fokus är det lokala samhället och dess invånare i relation till turismutveckling (både i the Global South och the Global North). Frågor om hållbar utveckling, maktrelationer, och inkludering är viktiga teman som genomsyrar forskningen. Tidigare och nuvarande projekt har t.ex. studerat turismutveckling i Kambodja, Malaysia, Tanzania, Sydamerika och Sverige från olika perspektiv.

Forskare inom Samhällsutveckling och turism

Biddulph Robin, Forskare

Jernsand Eva Maria, Forskare

Lundberg Erik, Bitr. Universitetslektor

Nilsson Lindström Kristina, Universitetsadjunkt 

Persson Maria, Forskare 

 Zapata Campos María José, Universitetslektor, Docent