Göteborgs universitet
Bild
Maritime Tourism
Länkstig

Maritim turism

Maritim turism har blivit ett huvudområde för Centrum för turism (CFT) under senare år. Ungefär tio forskare är på olika sätt engagerade i forskningsprojekt och aktiviteter med direkt koppling till havet. Här finns forskning med koppling till bl.a. konsument- och turismupplevelser, akvakultur och destinations- och platsutveckling. Det fakultetsövergripande arbetet inom CFT har varit synnerligen effektivt för det maritima området. Forskare från t.ex. design och naturvetenskaperna har involverats i arbetet tack vare detta.

Forskare inom Maritim turism

Armbrecht John, Bitr. Universitetslektor 

Goolaup Sandhiya, Forskare

Jernsand Eva Maria, Forskare

Lundberg Erik, Bitr. Universitetslektor

Mossberg Lena, Professor

Pizzichini Lucia, Forskare

Skallerud Kåre, Professor

Skriver Hansen Andreas, Forskare