Bild
Länkstig

Svenska som andraspråk, Grundkurs

Kurs
SSA111
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22800
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22802
Ansökan stängd

Kort om kursen

Samhället blir i takt med ökad globalisering alltmer flerspråkigt. De flesta människor i Sverige är flerspråkiga, kommer i kontakt med flerspråkiga människor eller påverkas av den flerspråkiga situationen. Tänker du arbeta med flerspråkiga människor inom utbildning, offentlig verksamhet eller näringsliv? Eller är du helt enkelt bara språkintresserad? Sök grundkursen i svenska som andraspråk och fördjupa dina kunskaper om andraspråksutveckling, flerspråkiga individers språkanvändning samt flerspråkighet i relation till kultur och identitet.

Om utbildningen

I kursen SSA111 studerar du kulturmöten, migration och sociala faktorer ur ett individ- och samhällsperspektiv och får en orientering om flerspråkighet och moderna teorier om andraspråksutveckling. Ämnet behandlar andraspråksutveckling med särskilt fokus på inlärning av svenska och ger grundliga kunskaper om uttal, skrift, grammatik och ordförråd samt grundläggande litteracitet alternativt läs-och skrivutveckling på ett andraspråk.

Kursen består av fyra delkurser. I den första delkursen får du en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och hur ämnet knyts till skolan, liksom individen och samhället i stort. I den andra delkursen studerar du det svenska språkets grammatik, fonetik och ordbildning. Delkursen behandlar också sådana drag i svenska språket som erfarenhetsmässigt visat sig medföra svårigheter vid inlärningen av svenska som andraspråk. I den tredje delkursen får du grundläggande kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet. Särskilt fokus läggs på andraspråksutveckling i olika åldrar, och på sambandet mellan språkutveckling och kunskapsutveckling. Dessutom belyses olika arbetssätt som stärker språkutvecklingen i det flerspråkiga klassrummet. I den fjärde delkursen väljer du inriktning och studerar antingen grundläggande litteracitet hos vuxna och unga vuxna, eller läs- och skrivutveckling hos yngre andraspråksinlärare.

  Behörigheter och urval

  Förkunskapskrav

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

  Efter studierna

  I kombination med en lärarexamen, ger grundkursen i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1–6. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskurserna i svenska som andraspråk, SSA121 och SSA125. De ges på halvfart dels som kvällskurs, dels som distanskurs.

  Du kan också bli lärare i ämnet genom att läsa fristående kurser och därefter kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). I så fall läser du 90 hp i svenska som andraspråk. Du börjar antingen med SSA111 Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 hp eller SSA129 Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs, 30hp. Efter avslutad grundkurs går du vidare till fortsättningskurserna och avslutningsvis läser du våra fördjupningskurser.

  Läs mer om efter studierna

  Så är det att plugga

  Undervisningen

  SSA111 ges som:

  • dagkurs på helfart, dvs. du läser 30 hp på en termin. Undervisningen är schemalagd vanligtvis till tre dagar i veckan. Undervisningen kan vara förlagd till både förmiddag och eftermiddag.
  • kvällskurs på halvfart, dvs. du läser 15 hp per termin. Undervisningen är schemalagd till en kväll per vecka. Veckodagen är densamma under terminen, men kan variera mellan terminerna.
  • Distanskurs på halvfart, dvs. du läser 15 hp per termin. Undervisningen sker på distans.