Länkstig

Redovisning, kandidattermin

Kurspaket
FEC30
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-28106
Ansökan stängd

Om utbildningen

Om redovisning

Med redovisning menas sammanställning av beslutsunderlag baserat på händelser av primär ekonomisk karaktär. Redovisningsämnet är uppdelat i den lagreglerade externa redovisningen som handlar om bokföring, bokslut och årsredovisning, och ekonomistyrning som syftar till att skapa relevant underlag för beslutsfattare i en organisation. 

Kursinnehåll

Kurspaketet består av två teorikurser och en kandidatuppsats. 

Ekonomistyrning 7,5 hp

Fokus ligger på hur styrningen utformas i syfte att förverkliga strategier i den operativa verksamheten. I kursen behandlas olika styrmedel exempelvis resultat- och handlingsstyrning, ekonomiskt ansvar, finansiell prestationsmätning samt hur informationsteknologi kan stödja ekonomistyrning. Kursen berör också hur hållbarhet kan integreras i ekonomistyrningen.
Läs kursplan

Externredovisning 7,5 hp

Kursen fokuserar på de normer och teorier som styr den externa rapporteringen från företag. Inom normerna läggs särskild vikt vid koncernredovisning. Den externa rapporteringen relateras till mottagarnas behov, exempelvis till aktiemarknadens användning av redovisning.
Läs kursplan

Kandidatuppsats, 15 hp

Kursen avslutas med en kandidatuppsats på 15 hp.
Läs kursplan

Färdigheter

Efter avklarad kurs kommer du att kunna analysera, motivera och värdera val av ekonomistyrning, se för- och nackdelar med formella och mindre formella styrmedel samt kunna se behovet av att situationsanpassa ekonomiska styrsystem. Du kommer också ha grundläggande redovisningskunskaper, kunna producera ett enklare koncernbokslut samt  utvärdera ett företag utifrån finansiella rapporter.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som controller, redovisare på företag, på revisionsbyrå eller konsultföretag.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser. 

Läs mer om lokaler