Bild
Receptarie på ett apotek.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram

Program
N1FAR
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G16C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Receptarieprogrammet är en modern yrkesutbildning med läkemedel och information kring läkemedel i centrum. Du får breda, gedigna kunskaper inom kemi, fysiologi, farmakologi och farmaci för att förstå läkemedels verkan i kroppen och dess roll i sjukdomsbekämpning. Du lär dig även att tolka och förmedla information om läkemedel. Förutom receptarieexamen kan du få en kandidatexamen i farmaci, med möjlighet att läsa vidare inom farmaci. Som receptarie kan du jobba på apotek eller inom läkemedelsindustrin med mera.

Om utbildningen

Receptarieprogrammet omfattar sex terminer. Du läser kurser i kemi, cellbiologi, integrativ biomedicin, farmaci och samhällsfarmaci. I slutet av dina studier omsätter du dina teoretiska kunskaper under din apotekspraktik och ditt examensarbete.

Termin 1

Utbildningen startar med en introduktionskurs som ger dig en övergripande bild av de olika möjligheter ett yrkesval som receptarie har att erbjuda och av receptariens roll i vårdkedjan. Eftersom yrkesrollen bygger mycket på att söka, ta till sig och förmedla information om läkemedel, är tolkning av vetenskapliga arbeten, biostatistik, matematik, informationssökning samt presentera och förmedla information viktiga inslag i introduktionskursen. Under termin ett läser du även kurser i farmaceutisk, allmän, analytisk och organisk kemi som ger dig goda baskunskaper i kemi. 

Termin 2 och 3

Under termin två och tre läser du cellbiologi där du fördjupar dig i biokemi, genetik, mikrobiologi och cellfysiologi. Du fortsätter med integrativ biomedicin där du får kunskaper om människokroppens anatomi, om de fysiologiska processerna och om reglering och samordning av hela organismen. Detta ligger till grund för farmakologin där läkemedlens verkningsmekanismer studeras. Du lär dig även grundläggande sjukdomslära, medicinsk mikrobiologi och tumörbiologi.

Termin 4

På termin fyra studerar du läkemedels ursprung, struktur, tillverkning och toxikologi, liksom användningen av läkemedel ur ett samhällsperspektiv

Termin 5

Under termin fem läser du svensk läkemedelslagstiftning och klinisk farmakokinetik som beskriver hur läkemedel tas upp, distribueras, metaboliseras och utsöndras ur kroppen. Du läser även en kurs i läkemedelsrådgivning och kommunikation. Under den här terminen får du också en möjlighet till fördjupning i form av de valbara kurserna dermatokemi och läkemedel för djur.

Termin 6

På termin sex omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiken genom ett examensarbete och en apotekspraktik. Utbildningen avslutas med en examensceremoni.

Läs mer om de olika kurserna som ingår i receptarieutbildningen på Studentportalen - Programöversikt

Introduktionskurs i kemi

En bra start på dina studier är att ta introduktionskursen i kemi under de två sista veckorna i augusti. Samtidigt som du friskar upp dina gymnasiekunskaper får du då också träffa dina blivande kurskamrater.

Läs mer om Introduktionskursen i kemi (KEI010), 1,5 högskolepoäng

Undervisningsspråk: svenska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Under den sista terminen gör alla receptariestudenter som uppfyller förkunskapskraven cirka 10 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på ett öppenvårdsapotek. Apotekskedjorna meddelar inför varje aktuell praktikperiod vilka apotek som kan ta emot studenter. Därefter lottas platserna ut med hänsyn till studenternas önskemål.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Receptarieprogrammet leder dels till en receptarieexamen, som är en yrkesexamen, och dels till en kandidatexamen i farmaci. Efter studierna kan du läsa vidare på magisternivå inom farmaci. Det i sin tur ger dig möjlighet att komma in på forskarutbildningen och satsa på en karriär inom akademin. 

Du kan också börja jobba. Som receptarie kan du arbeta inom apoteksbranschen, till exempel på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek eller produktionsenheter. Du kan även jobba inom läkemedelsindustri, myndigheter och vid biovetenskapliga forskningslaboratorier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Föreläsningar varvas med gruppövningar, seminarier och workshops. I undervisningen ingår också praktiska moment som laborationer, projektarbeten i grupp eller enskilt samt muntliga och skriftliga presentationer. En del studiebesök förekommer samt praktik på apotek som är obligatorisk för yrkesexamen. Även laborativa moment är obligatoriska och en del av dessa innehåller djurexperimentell verksamhet.

Lokaler

Under din utbildning kommer du att vistas på olika campus. De flesta kurser i kemi läser du i Kemihuset på Campus Johanneberg. Här finns, förutom moderna föreläsningssalar och kurslaboratorier, gott om studentutrymmen. Självklart finns trådlöst nätverk i hela Kemihuset. De närmaste buss- och spårvagnshållplatser är Chalmers och Kapellplatsen eller busshållplats Chalmers Tvärgata. 

De övriga kurserna läser du på Campus Medicinareberget, antingen på Zoologen eller i Medicinarelängan. Laborationer utför du i välutrustade kurslaboratorier på Lundbergslaboratoriet. Överallt finns gott om studentutrymmen. Vill du sitta och plugga i lugn och ro, kan du boka ett rum på Biomedicinska biblioteket. De närmaste buss- och spårvagnshållplatserna är Medicinaregatan och Sahlgrenska huvudentré. 

Praktik gör du på apotek runtom i landet.

Läs mer om lokaler