Länkstig

De här kurserna läser du inom receptarieprogrammet

Receptarieprogrammet består av sex terminer och har en förutbestämd studieordning. Här hittar du alla kurser som ingår i programmet samt en kort sammanfattning av kursens innehåll.