Bild
Studenter som studerar
Länkstig

Masterprogram i folkhälsovetenskap

Program
M2PHP
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A03B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av hälsa och folkhälsa. Hos oss får du de färdigheter som behövs för att kunna arbeta strategiskt och praktiskt med folkhälsofrågor både nationellt och internationellt. Du får lära dig om de individuella och strukturella faktorer som påverkar hälsa och människors förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Efter programmet har du många karriärmöjligheter och kan även fortsätta med studier på forskarnivå. Välkommen att söka!

Om utbildningen

Är du intresserad av hälsa och av att förbättra folkhälsan? Vill du göra skillnad och brinner för rätten till jämlik hälsa? Då ska du söka till masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Som student hos oss får du den kunskap som krävs för att kunna arbeta med folkhälsofrågor både nationellt och internationellt. Vi erbjuder en internationell studiemiljö där du möter studenter från hela världen.

Varför är det så stora hälsoskillnader bland olika grupper av människor? Vilka faktorer påverkar och hur kan vi vända utvecklingen? Det är exempel på några av de folkhälsoutmaningar vi står inför idag. Här krävs ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv för att minska skillnader mellan olika befolkningsgrupper och uppnå långsiktiga och jämlika förbättringar av folkhälsan. Det finns ett behov av utbildade folkhälsovetare för att kunna studera dessa frågor och för att utforma och utvärdera folkhälsoinsatser.

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap ger dig som student kunskap om centrala teorier och metoder inom folkhälsovetenskapen. Programmet är tvåårigt och undervisningen sker på engelska. Målet med programmet är att ge dig de verktyg du behöver för att kunna planera, genomföra och utvärdera folkhälsoarbete samt jobba för att minska systematiska skillnader i hälsa i befolkningen.

Hos oss får du också lära dig om epidemiologi, socialepidemiologi, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt hälsoekonomiska teorier och metoder. Vi erbjuder både en grund- och fördjupningskurs i hälsoekonomi.

Vem ska söka?

Vi välkomnar alla att söka oavsett vad du har studerat tidigare. Kanske har du en bakgrund i hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humaniora? Vill du ha en tvärvetenskaplig utbildning är folkhälsovetenskap ett ämne för dig!

Vad vi erbjuder:

 • Internationell miljö – möt lärare och studenter från hela världen
 • Mix av studenter – plugga med läkare, lärare, jurister och andra yrkesgrupper
 • Baskurs och fördjupningskurs i hälsoekonomi
 • Möjlighet till längre praktik
 • Goda chanser att studera och praktisera utomlands
 • Centralt campus nära till restauranger och nöjesliv
 • Ett stenkast ifrån Slottsskogen, Botaniska trädgården och andra grönområden

Programöversikt

Termin 1

 • Folkhälsovetenskapens utgångspunkter och tillämpningsområden (15 hp)
 • Jämlik hälsa och rätten till hälsa (7,5 hp)
 • Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap (7,5 hp)

Termin 2

 • Epidemiologi och biostatistik (15 hp)

Under senare delen av andra terminen kan du välja mellan två kurser:

 • Hälsoekonomi: utgångspunkter, tillämpningsområden och metodik (15 hp)
 • Socialepidemiologi: teori, metod och praktiska implikationer (15 hp)

Termin 3

Hela tredje terminen består av valbara kurser. Du kan också välja att studera eller praktisera utomlands.

 • Hälsoekonomiska utvärderingar: fördjupningskurs (15 hp)
 • Strategiskt arbete för jämlik hälsa: policy, interventioner och utvärdering (15 hp)
 • Arbete och hälsa: hälsopromotion och sjukdomsförebyggande ansatser (7,5 hp)
 • Migration och hälsa i ett socialt, demografiskt och politiskt sammanhang (7,5 hp)

Våra praktikkurser:

 • Praktiskt folkhälsoarbete: intervention, implementering och utvärdering (30 hp)
 • Folkhälsoarbete: planering av intervention och utvärdering (15 hp)

Termin 4:

Behörigheter och urval

Behörighet

Behörig att antas till programmet är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6.

Särskild information om förkunskapskrav

Ansökningarna rangordnas av Institutionen för medicin baserat på akademiska meriter, arbetslivserfarenheter och studentens motivation till att söka programmet (beskrivet i vår CV-mall). Endast kompletta ansökningar som har använt vår CV-mall kommer att godtas.

Instruktioner för ansökan

Mer information om hur du ansöker till masterprogrammet i folkhälsovetenskap via länken "Instruktioner för ansökan".

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

Ansökningarna rangordnas av institutionen för medicin baserat på den sammanlagda bedömningen utifrån den specifika CV-mallen för Masterprogrammet i folkhälsovetenskap. En verifiering av examen och engelskkunskaper skall laddas upp tillsammans med vår CV-mall. Observera att endast kompletta ansökningar där vår CV-mall har använts kommer att godtas och rangordnas.

Praktik

Som student vid masterprogrammet i folkhälsovetenskap har du goda möjligheter till praktik. Under den tredje terminen erbjuder vi två olika praktikkurser, antingen 10 eller 20 veckors praktikkurs (15 hp eller 30 hp).

Ta chansen och skaffa dig arbetslivserfarenhet genom att praktisera inom den offentliga eller privata sektorn, inom en organisation eller kanske utomlands. Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats som matchar ditt intresse.

Här är några exempel på var du kan praktisera:

 • Forskning och utveckling, (FoU) Västra Götalandsregionen 
 • Socialdepartementet
 • Boston Scientific (globalt bolag inom medicinteknik)
 • Cochlear (världsledande inom hörselimplantat)
 • Mahidol University in Bangkok
 • Rajarata University i Sri Lanka

More information about Praktik

Efter studierna

När du är klar med utbildningen får du en medicine masterexamen med huvudområde folkhälsovetenskap. För utbildade folkhälsovetare finns flera karriärvägar att ta. Du kan till exempel arbeta med:

 • Hälso- och sjukvårdsfrågor
 • Strategiskt folkhälsoarbete
 • Samla in och analysera befolkningshälsodata
 • Göra utredningar
 • Utforma hälsofrämjande policys
 • Göra insatser för att påverka de sociala faktorer som skapar en ojämlik hälsa
 • Skapa opinionsbildande kommunikation och social mobilisering för hälsa

Med en masterexamen i folkhälsovetenskap från Göteborgs universitet har du goda förutsättningar för att kunna söka jobb både nationellt och internationellt. Bland annat kan du jobba för kommuner, landsting, myndigheter, icke-statliga organisationer och FN-organ som arbetar med folkhälsa, sociala frågor och förebygger sjukdomar på lokal till global nivå. Ofta är en masterexamen ett krav för att kunna arbeta inom till exempel FN, WHO eller Sida.

Du kan också välja att studera vidare och forska inom folkhälsovetenskap. Med masterprogrammet i folkhälsovetenskap är du väl förberedd för studier på forskarnivå. Flera av våra tidigare studenter har blivit antagna som doktorander på olika universitet.

Andra jobbar med alltifrån medicinteknik på Mölnlycke, hälso- och sjukvårdsanalys på LOGEX till folkhälsa på Folktandvården.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På masterprogrammet i folkhälsovetenskap är det studentcentrerade lärandet i fokus. Med det menas att du som student uppmanas att delta aktivt i ditt eget lärande. Under studierna förväntas du att aktivt och självständigt söka kunskap, analysera och värdera information.

Du kommer att möta olika forskare och ta del av deras expertkunskaper och arbeta och reflektera både individuellt och i grupp med olika faktakunskaper. Våra lärare och gästföreläsare kommer från olika delar av världen och har sin bakgrund i vitt skilda utbildningsområden.

Hos oss blandas olika undervisningsformer som föreläsningar, grupparbeten, seminarier, praktiska moment och datalaborationer. Du har olika typer av examinationer, till exempel skriftliga inlämningsuppgifter, hemtentor, salstentor och muntliga presentationer i grupp.

Genom att välja en av våra valbara praktikkurser får du också god inblick i arbetslivet som folkhälsovetare och blir väl förberedd inför din framtida yrkeskarriär.

Under studietiden har du möjlighet att engagera dig i studentrådet ECoPGH. Målet för ECoPGH är att förbättra den övergripande kvaliteten på utbildning och studentliv inom våra masterprogram.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Läs mer om våra lokaler på Campus Medicinareberget nedan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student hos oss har du goda chanser att studera utomlands. Under den tredje terminen kan du välja att antingen plugga eller praktisera i ett annat land. Du kan också göra ditt examensarbete utomlands.

För dina utlandsstudier har du många alternativ att välja mellan. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap har samarbeten med flera partneruniversitet. Tidigare studenter har bland annat varit i:

 • Sri Lanka
 • Thailand
 • Bangladesh
 • Norge
 • Storbritannien
 • USA
 • Nederländerna
 • Danmark

Läs mer om studier utomlands