Bild
Genrebild student
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Så ansöker du till masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Vill du läsa masterprogrammet i folkhälsovetenskap? För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighetskrav, bifoga vissa dokument och fylla i vår CV-mall.

Behörighetskrav

För att bli antagen till masterprogrammet i folkhälsovetenskap krävs att studenten uppfyller grundläggande behörighetskrav, har en kandidatexamen eller motsvarande yrkesexamen på 180 högskolepoäng, i antingen hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomi, konstnärliga ämnen eller teknik. Dessutom krävs godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6 eller liknande nivå på internationellt jämförbart test som TOEFL eller IELTS.
Mer information om behörighetskrav i engelska

Ansökan

Antagning till programmet sker i två omgångar. Antagning för svenska studenter sker främst under vårterminen och antagningen för internationella betalstudenter sker under höstterminen. Utöver universitetets vanliga antagningsprocess vid kurser och program behöver du bifoga ett antal dokument i din ansökan. 


Dokumenten du behöver bifoga är:

  • CV (endast vår CV-mall godtas)
  • Examensbevis från tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen
  • Betyg i Engelska B/Engelska 6, TOEFL- eller IELTS-test 

Använd vår CV-mall. Här ska du fylla i kortare beskrivningar av dina tidigare utbildningar, relevanta arbetslivserfarenheter samt beskriva vad din ambition och avsikt är med att söka detta program. Endast ansökningar som använder denna CV-mall kommer att godtas och rangordnas.

Urval

Ansökningarna rangordnas av Institutionen för medicin baserat på en sammanlagd bedömning från den specifika CV-mallen. Endast kompletta ansökningar kommer att godtas och rangordnas.

Ansök via antagning.se

Ansök till masterprogrammet i folkhälsovetenskap via antagning.se På antagning.se ska du även bifoga ditt examensbevis, betyg eller testresultat i engelska samt korrekt ifylld CV-mall. 

Mer om de dokument som du behöver bifoga i din ansökan (på webbplatsen antagning.se)

Studieavgift

Svenska studenter och studenter från annat EU-land behöver inte betala studieavgift. Internationella studenter (från länder utanför EU) debiteras en studieavgift varje läsår. Hur hög denna studieavgift är framgår av programsidan. Studenter från partneruniversitet, där formella avtal har tecknats, är undantagna studieavgiften. För internationella studenter (från länder utanför EU) finns möjligheten att ansöka om stipendier i konkurrens med andra sökande.
Mer information om studieavgifter