Bild
Uppradade notböcker på ett svart bord.
Länkstig

Kontrapunkt vokalpolyfoni II

Kurs
MVK503
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15318
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Kursen är till för dig som vill fördjupa din kunskap om flerstämmiga samklanger, kunna komponera motstämmor och utforma flerstämmiga imitationer och kanon. Denna fortsättningskurs bygger vidare på Kontrapunkt vokalpolyfoni I (MVK402) och inriktar sig i huvudsak på trestämmighet, till skillnad från grundkursens fokus på tvåstämmighet.

Om utbildningen

Denna fortsättningskurs bygger vidare på Kontrapunkt vokalpolyfoni I (MVK402) och inriktar sig i huvudsak på trestämmighet, till skillnad från grundkursens fokus på tvåstämmighet. Du kommer att arbeta i samma progression som tidigare, en modern variant av Johann Joseph Fux arbete från 1720-talet med uppdelning i fem olika arter som var och en behandlar ett specifikt musikaliskt uttryck.

Art två, tre och fyra representerar, var och en, exklusivt skilda dissonanstyper.

  • Den första arten, cantus firmus i helnoter, innehåller enbart samklangen konsonans.
  • Andra arten, halvnoter, kan innehålla genomgångston där andra halvnoten i takten kan dissonera som genomgångston.
  • Tredje arten, fjärdedelar, tillför dissonanstypen återgångston.
  • Fjärde arten, synkop, tillför möjligheten förhållningsdissonans.
  • Femte arten är en fri tillämpning av de första fyra.

Kursen innehåller en mängd strategier och ytterligare uttrycksmöjligheter.

Kursens syfte, förutom förberedelse för komposition, arrangering och improvisation, är att ge dig ett redskap för interpretation inom flera europeiska genrer. Tyngdpunkten ligger på klassisk musik, men vi kommer även att göra nedslag i modernare västerländska genrer som jazz och pop.

En möjlig slutuppgift för dig som student kan vara att komponera en tvåstämmig sats mot cantus firmus, alternativt en fri trestämmig sats med melismatisk text.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen MVK402 Kontrapunkt vokalpolyfoni 1.

Urval

Urvalet grundas på en intervju där de sökandes utbildningar, meriter och erfarenheter bedöms av en lärare som rangordnar de sökande utefter sin samlade bedömning och efter eventuell ensemblesammansättning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av seminarier, hemuppgifter, cantus firmus-övningar och fria övningar. Kursen går på tisdagseftermiddagar eller torsdagsförmiddagar.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler