Länkstig

Karl Joel Olov Eriksson

Universitetslektor

Enheten för
musik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Karl Joel Olov Eriksson

Joel Eriksson är filosofie doktor och universitetslektor i musikteori.

Konstnärlig bakgrund

Jag växte upp i Eskilstuna och har sedan studerat musikvetenskap på Uppsala universitet samt musikteori och komposition på Musikhögskolan i Malmö och på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. 1999 tog jag Postgraduate Diploma in Music Composition vid Royal Academy of Music, London. 2010 försvarade jag min avhandling Chiselled Music vid University of Newcastle upon Tyne, Storbritannien.

Undervisning

Min huvudsakliga verksamhet vid HSM är att undervisa i ämnena harmonilära, kontrapunkt, formlära och orkestrering. Till viss del har jag också undervisning i arrangering och komposition. Jag är även verksam som handledare och examinator för konstnärliga examensarbeten.

Ämnesutveckling

Jag är tillsammans med min kollega Nicklas Rudbäck engagerad i att utveckla ämnesdidaktiken i harmonilära och kontrapunkt.

Konstnärlig verksamhet

Som tonsättare ägnar jag mig främst åt kammarmusik, särskilt för blåsare. Jag arbetar även på en samling av 12 preludier och fugor för solopiano.