Bild
En student spelar trumset
Foto: Stig-Magnus Thorsén
Länkstig

Sök till master i improvisation

Informationen gäller utbildningen master i musik, inriktning improvisation (NoCoM Joint Study Programme). Nästa gång du kan söka till programmet är 1 december 2022 – 16 januari 2023. Studiestart hösten 2023.

Arbetsprover

Du ska skicka in:

  • En projektbeskrivning för det projekt du vill utveckla och/eller den riktning du vill att dina studier ska ta. Den ska vara 4000–5000 tecken och innehålla: projekttitel, frågeställning, metod för konstnärligt och eller vetenskapligt utvecklande/undersökande samt referenser till relaterade projekt.
  • En live-inspelad video, som presenterar dig och din musik. Videon ska innehålla 15–20 minuters musik.

Intervju

Efter att ha läst och lyssnat till det inskickade materialet kallar vi ett begränsat antal sökande till personlig intervju. Intervjun genomförs via Zoom eller annat digitalt medium, och är obligatorisk för alla utvalda sökande.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.