Bild
En student spelar trumset
Foto: Stig-Magnus Thorsén
Länkstig

Sök till master i improvisation

Informationen gäller utbildningen master i musik, inriktning improvisation (NoCoM Joint Study Programme). Anmälningsprocessen för studiestart hösten 2024 har stängt och antagningsprocessen pågår. Nästa gång du kan söka är december 2024 – januari 2025.

Arbetsprover

Du ska skicka in:

  • En projektbeskrivning för det projekt du vill utveckla och/eller den riktning du vill att dina studier ska ta. Den ska vara 4000–5000 tecken och innehålla: projekttitel, frågeställning, metod för konstnärligt undersökande samt referenser till relaterade projekt.
  • En live-inspelad video, som presenterar dig och din musik. Videon ska innehålla 15–20 minuters musik.

Intervju

Efter att ha läst och lyssnat till det inskickade materialet kallar vi ett begränsat antal sökande till personlig intervju. Intervjun genomförs via Zoom eller annat digitalt medium, och är obligatorisk för alla utvalda sökande.

Kriterium för videoinspelningar

Du laddar upp dina arbetsprover i SlideRoom. Detta gör du genom att skapa ett konto i SlideRoom med din e-postadress samt ditt valfria lösenord.

Läs instruktionerna för programmet du vill söka noggrant och se till att du vet vilka stycken/prover du behöver spela in och ladda upp.

  • Börja dina filmklipp med att presentera dig själv och den musik du ska framföra. För att videon ska anses giltig måste ditt ansikte och dina händer vara synliga.
  • Videon ska innehålla 15–20 minuters musik. Du kan göra ett längre sammanhållet filmklipp alternativt sätta samman flera kortare klipp till en film. Viktigt är dock att den totala speltiden för din video inte överstiger 20 minuter 
  • Ljudet ska vara av bra kvalitet, utan för mycket rumsakustik och utan distorsion eller brus.
  • Filmerna ska ha hög bildkvalitet med bra skärpa och ljus. Inspelningarna måste laddas upp i följande tillåtna filformat: MP4 eller MOV. Andra filformat är inte tillåtna.
  • Om instruktionerna inte följs och/eller om videoklippen visar sig ha modifierats eller redigerats på ett sätt som gör att provets autenticitet är tvivelaktig, kan ditt inskickade arbetsprov anses ogiltigt.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Urval

Urval baseras på antagningsprov.