Bild
Improvisationsstudent spelar trumpet
Foto: Medieteknik
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation

Program
K1IMP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-7G53C
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i musik med inriktning improvisation ges för samtliga instrument. Det är en konstnärlig utbildning som vänder sig till dig som vill utveckla din egenart som improviserande musiker samt ditt eget komponerande. Reflektion kring ditt skapande och dina konstnärliga val är centralt och du uppmuntras att röra dig mot ett alltmer självständigt uttryck och skapande.

Om utbildningen

Programmet är internationellt vilket innebär att det är öppet för studenter utan behörighet i svenska. Undervisningsspråk är vid behov engelska.

Utbildningens mål är att utveckla och inspirera ditt personliga konstnärskap som improviserande och komponerande musiker, samt att ge dig de förutsättningar som krävs för att få en stark identitet i dagens musikbransch.
Fokus ligger på individuella lektioner i ditt huvudinstrument och på din förmåga att samspela med andra. I ensemblekurserna jobbar vi med improvisationsmusik i bred bemärkelse, ofta genreöverskridande. Vi utgår från en vid tolkning av begreppet jazz – som språk och historisk kontext, eller som ett förhållningssätt, ett musikaliskt möte där vi ständigt är i rörelse och förändring.

Förutom din huvudlärare möter du lärare med specialkunskaper i andra områden. Med ett litet antal antagna är studenten i centrum genom mentorskap och individuella val: Du kan själv forma utbildningen och ändra under resans gång vem du vill ha som lärare och vad du vill fokusera på.

Programmet samarbetar ofta med andra utbildningsprogram på Högskolan för scen och musik genom genreöverskridande projekt.

Vad innehåller utbildningen?

Huvudinstrument och samspel
Arbetet med att utvecklas och konstnärligt fördjupa ditt kunnande på huvudinstrumentet står i centrum och du har stor möjlighet att påverka undervisningens inriktning. Undervisningen sker dels individuellt, dels i ensembleform där du utvecklar ditt personliga musikaliska språk i samspel med andra. Under utbildningens gång utför du även ett examensarbete (15 hp) där du undersöker en vald frågeställning genom din musikaliska praktik.

Konstnärlig teori och praktik
Teori inom jazz och andra genrer med eget komponerande har en framträdande plats. Kurser i bland annat musikteori, gehörslära, konstnärlig fördjupning, musik och samhälle, den framtida yrkesrollen, musikaliskt lärande och multimedia ingår. Den improviserade musikens historia med utblickar mot improvisation inom andra musikformer likaså.

Undervisningen sker delvis i projektform där kunskap om och erfarenhet av musikers arbetsmarknad har en framträdande roll. Till exempel får du delta i ett skapande projekt med skivinspelning och efterföljande turné. Utbildningen samarbetar även med Bohuslän Big Band genom att varje år utföra ett projekt där studenterna skriver musik till storbandet och tillsammans framför verken i en stor konsert.

Valbara kurser
Inom ramen för utbildningens valbarhet får du möjlighet till fördjupning eller breddning inom skilda ämnesområden.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov. Antagningsprovet är också grund för urval bland behöriga sökande.

Färdighetsprov

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation.

More information about Färdighetsprov

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Information om antagningsproven finns på hemsidan för Högskolan för scen och musik.

Efter studierna

Utbildningen förbereder dig för ett arbetsliv som frilansande musiker och kan också utgöra grund för vidare studier på masternivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

  • Individuella lektioner
  • Ensemblespel
  • Seminarier
  • Föreläsningar
  • Konserter

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Improvisationsprogrammet har återkommande samarbeten med utländska lärosäten. Dessa samarbeten består av två projekt varje år; ett tillsammans med Norges Musikkhögskole, NMH Oslo, Norway och ett annat projekt med Academy of Music and Theatre, Tallinn, Estonia. Varje år möts högskolorna för att skiva ny musik, skapa arrangemang och spela tillsammans i ensembler och på konsert. Varannan gång i Göteborg och varannan gång i Oslo/Tallin.

Du som student har även möjlighet att ansöka om en eller två utbytesterminer på något av högskolans partneruniversitet för termin 3, 4 eller 5.

Läs mer om studier utomlands