Bild
Student som arbetar med dator
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till Konstnärligt masterprogram i konsthantverk

Detta program kommer öppna för anmälan i oktober 2023.

Arbetsprovsinstruktioner  

Alla delar av ansökan ska vara anonyma. Ta inte med ditt namn, adress eller andra personuppgifter i materialet. Alla texter ska vara på engelska.

 1. CURRICULUM VITAE (CV) – 1 pdf max 2 sidor. Ditt CV kommer utvärderas baserat på relevant konstnärlig och professionell erfarenhet.
   
 2. MOTIVATIONSBREV – max 3000 tecken. Beskriv din bakgrund och tidigare erfarenhet av din specialisering, textilkonst, smyckekonst eller keramikkonst. Vi vill också att du beskriver hur du kan utveckla dina kunskaper och färdigheter inom ramen för programmet, samt hur du kan bidra konstnärligt, professionellt och akademiskt inom hantverksområdet och din specialisering.

  Motivationsbrevet kommer bedömas på din förmåga att formulera lärandemål, dina intressen och tidigare erfarenheter av din valda specialisering, samt din förståelse för hantverksområdet.
   

 3. ARBETSPROV – 10–20 bilder.
  Fotografiska presentationer av ditt arbete. Ange titel, material och år för varje alster. En beskrivning av varje alster om max 1000 tecken är frivillig. Du kan bifoga max 2 videofiler.
  Verken i ansökan ska vara skapade av dig själv eller av dig själv i samarbete med andra. Om du presenterar verk som är gjorda i samarbete med andra måste din roll i samarbetet beskrivas. 
Foto: Natalie Greppi
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student

Bedömning av arbetsprov

Ditt CV kommer utvärderas baserat på relevant konstnärlig och professionell erfarenhet. Motivationsbrevet kommer bedömas på din förmåga att formulera lärandemål, dina intressen och tidigare erfarenheter av din valda specialisering, samt din förståelse för hantverksområdet. Arbetsproverna kommer att bedömas utifrån din konstnärliga och tekniska förmåga där följande kriterier beaktas:

 • Materiella kunskaper och färdigheter i hantverk
 • Konstnärlig kompetens
 • Självständighet 
 • Utvecklingspotential

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material senast 24 timmar innan deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprover efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt. 

Ansökan, urval och antagning

Dokumentation på avklarad kandidatexamen samt engelska 6

Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. För mer information, se ladda upp rätt papper. 

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.


Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Arbetsprovet bedöms som godkänt eller icke godkänt. Om ditt arbetsprov bedöms som icke godkänt blir du obehörig till programmet.

Söka med reell kompetens

Om du inte har en kandidatexamen i konsthantverk du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på reell kompetens - En annan väg till behörighet. Ansökan ska vara inkommen senast sista ansökningsdag. 

HDK-Valand kan bevilja reell kompetens om det bedöms att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning. 

 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet. 

 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor.

Viktiga datum

17 oktober 2022: Ansökningsperioden öppnar 

16 januari 2023: Sista dag att ansöka till programmet på antagning.se

23 januari 2023: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i  SlideRoom

1 februari 2023: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse
(behövs inte om du har svenskt personnummer)

30 March 2023: Antagningsbesked publiceras på antagning.se