Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök till Magisterprogrammet i litterär översättning

Informationen nedan gäller för antagning till konstnärligt magisterprogram i litterär översättning

Arbetsprovsinstruktioner för antagning till våren 2022:

Ditt arbetsprov till magisterprogrammet i litterär översättning engelska – svenska (anmälningskod 1A50A) ska innehålla:  

 1. Egen översättning från engelska till svenska
  Helst ur ett material du vill fortsätta att arbeta med om du blir antagen till utbildningen. Översättningen ska vara 7-10 sidor lång, max 30 000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.
   
 2. Originaltext
  Bifoga en kopia i pdf-format på originaltexten du översatt.
   
 3. Brev
  Ett brev där du beskriver dina erfarenheter av att översätta skönlitterär text, vad du förväntar dig av utbildningen och varför du söker till den. Max 6000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.
   
 4. CV
  Max 6000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.

Ditt arbetsprov till magisterprogrammet i litterär översättning till och från de samiska språken (anmälningskod 1A50B) ska innehålla:  

 1. Egen översättning från eller till samiska
  Helst ur ett material du vill fortsätta att arbeta med om du blir antagen till utbildningen. Översättningen ska vara 7-10 sidor lång, max 30 000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.
   

 2. Originaltext
  Bifoga en kopia i pdf-format på originaltexten du översatt.
   

 3. Brev
  Ett brev där du beskriver dina erfarenheter av att översätta skönlitterär text, vad du förväntar dig av utbildningen och varför du söker till den. Max 6 000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.
   

 4. CV
  Max 6 000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.

Bedömning av arbetsprov

Som helhet kommer vi att bedöma:

 • Arbetsprovets språkliga och konstnärliga nivå
 • Valet av arbetsprov 
 • Litterärt engagemang och intresse
 • Allmänna kunskaper i källspråk och målspråk

  Arbetsprovet bedöms som en del av behörighetskraven och måste uppfylla bedömningskriterierna för att anses vara godkänd.

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

För mer information om SlideRoom, se: Om SlideRoom.  

 

Ansökan, urval och antagning

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Därutöver krävs godkänt antagningsprov. 


Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. För mer information, klicka här.  

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig. 

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Arbetsprovet bedöms som godkänt eller icke godkänt. Om ditt arbetsprov bedöms som icke godkänt blir du obehörig till programmet.

Sökande som inte uppfyller förkunskapskravet kan beviljas reell kompetens om institutionen bedömer att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning.
 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet.
 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor

Viktiga datum 

 • 15 september 2021: Ansökningsperioden öppnar.
 • 15 oktober 2021: Sista dag att söka till programmet på www.antagning.se.
 • 22 oktober 2021: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom.  
 • 1 november 2021: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse.
 • 1 december 2021: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se.
 • 9 december 2021: Antagningsbesked med svarskrav publiceras på www.antagning.se.
 • 17 december 2021: Sista svarsdag.