Bild
Studenter som lyssnar på föredrag
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till Magisterprogrammet i litterär översättning

Denna information gäller ansökan till vårterminen 2024

Arbetsprovsinstruktioner 

Ditt arbetsprov till magisterprogrammet i litterär översättning engelska – svenska anmälningskod GU-2A50A ska innehålla:  

 1. Egen översättning från engelska till svenska
  Helst ur ett material du vill fortsätta att arbeta med om du blir antagen till utbildningen. Översättningen ska vara 7-10 sidor lång, max 30 000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.
   
 2. Originaltext
  Bifoga en kopia i pdf-format på originaltexten du översatt.
   
 3. Brev
  Ett brev där du beskriver dina erfarenheter av att översätta skönlitterär text, vad du förväntar dig av utbildningen och varför du söker till den. Max 6000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.
   
 4. CV
  Max 6000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.

Ditt arbetsprov till magisterprogrammet i litterär översättning från ukrainska och belarusiska anmälningskod GU-2A50B ska innehålla:  

 1. Egen översättning från ukrainska och belarusiska
  Helst ur ett material du vill fortsätta att arbeta med om du blir antagen till utbildningen. Översättningen ska vara 7-10 sidor lång, max 30 000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.
   

 2. Originaltext
  Bifoga en kopia i pdf-format på originaltexten du översatt.
   

 3. Brev
  Ett brev där du beskriver dina erfarenheter av att översätta skönlitterär text, vad du förväntar dig av utbildningen och varför du söker till den. Max 6 000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.
   

 4. CV
  Max 6 000 tecken inklusive blanksteg. Texten laddas upp i pdf-format.

Foto: Natalie Greppi
Navigate to video: Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna - följ med en student
Foto: Natalie Greppi

Bedömning av arbetsprov

Som helhet bedöms:

 • Arbetsprovets språkliga och konstnärliga nivå
 • Valet av arbetsprov 
 • Litterärt engagemang och intresse
 • Allmänna kunskaper i källspråk och målspråk

  Arbetsprovet bedöms som en del av behörighetskraven och måste uppfylla bedömningskriterierna för att anses vara godkänd.

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material senast 24 timmar innan deadline. Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt. 

Ansökan, urval och antagning

Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Därutöver krävs godkänt antagningsprov. 


Se till att dina tidigare akademiska meriter finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet till programmet gör du detta på dina sidor på antagning.se. För mer information, se ladda upp rätt papper. 

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig. 

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Arbetsprovet bedöms som godkänt eller icke godkänt. Om ditt arbetsprov bedöms som icke godkänt blir du obehörig till programmet.

 

Söka med reell kompetens 
Om du inte har en kandidatexamen kan du ansöka om att bli bedömd via reell kompetens. Läs mer om hur du ansöker på Reell kompetens - En annan väg till behörighet. Ansökan ska vara inkommen senast sista ansökningsdag. 

Sökande som inte uppfyller förkunskapskravet kan beviljas reell kompetens om institutionen bedömer att den sökande på annat sätt har visat att det finns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

 • annan relevant utbildning.
 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet.
 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor

Viktiga datum 

 • 15 september 2023: Ansökningsperioden öppnar.
 • 16 oktober 2023: Sista dag att söka till programmet på www.antagning.se.
 • 23 oktober 2023: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom.  
 • 1 november 2023: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse.
 • 1 december 2023: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se.
 • 11 december 2023: Antagningsbesked med svarskrav publiceras på www.antagning.se.
 • 18 december 2023: Sista svarsdag.