Länkstig

Niclas Hval

Universitetslektor

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Programansvarig

HDK-Valand - Högskolan för konst och
design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Niclas Hval

Full verkslista och information om andra engagemang, stipendier och priser finns på hemsidan:  niclashval.se