Länkstig

Niclas Hval

Universitetslektor

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Programansvarig

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Niclas Hval

Full verkslista och information om andra engagemang, stipendier och priser finns på hemsidan:  niclashval.se