Navigate to video: Kandidatprogram i kyrkomusik
Video (1:33)
Kandidatprogram i kyrkomusik
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik

Program
K1KYR
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G53B
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G53G
Ansökan stängd

Kort om programmet

På kyrkomusikprogrammet studerar du i en unik miljö med både master- och forskarutbildning, engagerade lärare och framstående forskare nära knutna till din undervisning. Varje år får du möjlighet att delta i Göteborgs internationella orgelfestival där ledande musiker och forskare från hela världen samlas. En orgelpark i världsklass står till ditt förfogande. Utöver orglar och andra klaverinstrument på Högskolan för scen och musik får du tillgång till barockorgeln i Örgryte nya kyrka och ytterligare intressanta instrument i Göteborgsområdet.

Om utbildningen

Kyrkomusikerns arbete är idag mer varierat än någonsin. Allt från barn- och ungdomsverksamhet till konserter kan ingå, och möjligheterna att själv forma sina arbetsuppgifter är goda. Utbildningen erbjuder ett spektrum av relevanta ämnen och inriktningar, som förbereder dig för ett jobb med mycket goda anställningsmöjligheter – och en yrkesroll i förändring.

Lärare på kandidatprogrammet i kyrkomusik

Vad innehåller utbildningen?

 • Huvudämne, instrumentalt och vokalt (90 högskolepoäng): Kursen innefattar kärnämnen som har identifierats för professionen. Dessa är orgel (solistiskt och liturgiskt orgelspel, improvisation och orgeldidaktik), piano, sång, kör (körledning och kördidaktik avseende barn-, ungdoms- och vuxenkör) samt ensembleledning. 
 • Kontextualisering och problematisering (45 högskolepoäng): Kurserna omfattar ämnen som på olika sätt bidrar till att ge perspektiv på och att fördjupa kunnande i kärnämnena. Kurserna innehåller bland annat ämnen som musikteori, gehör, musikhistoria, praktisk instrumentkännedom och ensemble, projekt samt kyrkomusikseminarier. 
 • Självständigt arbete (15 högskolepoäng): I kursen undersöker studenten en individuellt vald frågeställning genom sin musikaliska praktik. Kursen, som löper över två terminer, leder till en framställning i relevant format där den konstnärliga processen och undersökningen synliggörs, analyseras och diskuteras. Kursen omfattar dels stöttande av studenters lärande om och i akademiska kompetenser, dels anknytning till forskning. Detta sker även integrerat och i progression genom hela utbildningen men är som mest specifikt inom ramen för kursen självständigt arbete. 
 • Valbara kurser (30 högskolepoäng): Valbara kurser ger tillfälle att under termin tre, fem och sex välja ur institutionens utbud av valbara samt fristående kurser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov. Antagningsprovet är också grund för urval bland behöriga sökande.

Instruktioner för ansökan

Detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Information om antagningsproven finns på hemsidan för Högskolan för scen och musik.

Praktik

Praktik och auskultation ingår som kursmoment kopplade till olika ämnen. Under utbildningens andra termin sker detta inom liturgisk orgel. Under tredje och fjärde terminen är auskultation- och praktikmoment kopplade till barnkördidaktik respektive ungdomskörsdidaktik. Även under utbildningens femte termin sker praktik inom ramen för kördidaktik, då körverksamhet med sociala mål står i centrum.

Efter studierna

Programmet förbereder för verksamhet som musiker i olika kyrkomusikaliska sammanhang och det finns goda möjligheter till jobb inom Svenska kyrkan och andra samfund. Genomgånget program ger dig behörighet att söka till masterprogrammet i Orgel med relaterade klaverinstrument eller till magisterutbildning i Kördirigering. 

Unga kyrkomusiker efterfrågas

Över hälften av alla kyrkomusiker kommer att nå pensionsåldern inom 15 år. Hör ett inslag om bristen på kyrkomusiker på Sveriges radios hemsida (från 28 maj 2019): https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7231004

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformer

 • Enskild undervisning
 • Gruppundervisning
 • Workshops
 • Seminarier
 • Mästarklasser
 • Handledning
 • Föreläsningar

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Varje år medverkar studenterna i Göteborgs internationella orgelfestival. Under festivalen får du delta i workshops med internationellt ryktbara instrumentalister och musikforskare från hela världen. Genom orgelfestivalen har du även tillfälle att etablera och utveckla ditt nätverk med såväl excellenta musiker och forskare som studenter från andra lärosäten.

Mer om Göteborgs internationella orgelfestival:
www.organacademy.se/om-gioa

Du som student har även möjlighet att ansöka om en eller två utbytesterminer på något av högskolans partneruniversitet för termin 3 och 5.

Läs mer om studier utomlands