Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat kyrkomusik

Informationen gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik.

Antagningsprov

(följande gällde för studiestart höstterminen 2020)

Individuellt prov

(ca 30–40 min)

 • Solistiskt orgelspel: Välj ett orgelstycke (klassisk genre) från valfri tidsepok.
 • Liturgiskt orgelspel: Välj två psalmer ur koralbok för valfritt samfund. Du förväntas spela koralerna på manual och med pedal.
 • Piano: Välj ett pianostycke (klassisk genre) från valfri tidsepok.
 • Solosång: Välj en sång (klassisk genre) från valfri tidsepok. Du kan framföra den med eller utan ackompanjemang. Du ska dock inte ackompanjera dig själv.
  Vill du att vi ska ordna ackompanjatör måste du skicka in noter till Högskolan för scen och musik – se postadress.
 • Psalm a cappella: Du ska sjunga en valfri psalm utan ackompanjemang.
 • A prima vista: Du får ett enklare stycke som ska framföras utan förberedelsetid. Du kan välja att framföra det på orgel eller piano.
 • Sång med eget pianoackompanjemang: Du ska ackompanjera dig själv på piano i en icke klassisk genre, exempelvis pop/rock, jazz, latin eller gospel.

Kördirigeringsprov

(60 minuter i grupp)

Före provet ska du sända in två (2) fritt valda körstycken a cappella för blandad kör (3–5 stämmor), som du skulle vilja instudera och dirigera vid provet. Juryn kommer att välja ut ett av dina insända stycken. Det är av stort värde att du med din egen röst kan förebilda stämmorna, samt spela partituret på piano.
Två veckor före provet får du två stycken som kören redan kan. Av dessa väljer juryn ett som du ska framföra i som en "konsertversion" utan föregående repetition.

Musikteoriprov

(ca 150 minuter i grupp):

 • visa grundläggande kunskaper i musiklära
 • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys och stämföring
 • visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel

Provbedömning

Följande delprov poängsätts:

 • Solistiskt orgelspel: valfritt orgelstycke
 • Liturgiskt orgelspel: koralspel
 • Piano: fritt vald komposition; ackompanjemang till egen sång
 • Sång: egenvald solosång; psalm a prima vista
 • A prima vista-prov: piano alt. orgel
 • Kördirigering: Instudering av fritt valt stycke samt ledning av obligatoriskt stycke
 • Musikteoriprov genererar U respektive G.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Övrig information om grundläggande behörighet hittar du på antagning.se

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Postadress

Utbildningsexpeditionen
Högskolan för scen och musik
Box 210
405 30 GÖTEBORG

Körnoter och eventuella ackompanjemangsnoter ska skickas till Högskolan för scen och musik. 
Skriv tydligt ditt namn, sökt utbildning och instrument på både noterna och kuvertet. T.ex: Anna Andersson, kandidat kyrkomusik, kör- och kompnoter.