Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat kyrkomusik

Informationen gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik.

Antagningsprov

Observera: På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan.

Följande gäller för studiestart höstterminen 2021. På grund av pandemin genomförs samtliga delar av antagningsprovet digitalt och på distans.

Arbetsprov

Ladda upp videoinspelningar på SlideRoom enligt följande:

 • Video 1: Solistiskt orgelspel: ett orgelstycke (klassisk genre) från valfri tidsepok.
 • Video 2: Liturgiskt orgelspel: två psalmer ur koralbok för valfritt samfund. Du förväntas spela koralerna på manual och med pedal.
 • Video 3: Piano: 
  • ett pianostycke (klassisk genre) från valfri tidsepok 
  • sång till eget pianoackompanjemang i en icke klassisk genre, exempelvis pop/rock, jazz, latin eller gospel.
 • Video 4: Solosång: 
  • en sång (klassisk genre) från valfri tidsepok. Du kan framföra den med eller utan ackompanjemang. Om möjligt, låt någon annan ackompanjera.
  • valfri psalm utan ackompanjemang.
 • Kördirigering:
  • Video 5: obligatorisk repertoar. Dirigera ett av de obligatoriska styckena (utan kör) till egen sång/textning av väsentliga musikaliska förlopp).
  • Video 6: ett självvalt stycke. Dirigera stycket, spela körsatsen på piano samt beskriv muntligt hur du avser att arbeta med det. Ta fasta på sådant som kan vara dilemman och ge förslag på lösning.

Krav för videoinspelningarna:

 • Inspelningarna ska ha hög ljudkvalitet.
 • Den sökande ska vara i närbild. Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
 • Du ska ladda upp separata videofiler enligt anvisningarna.
 • Videofilerna får max vara 500 MB vardera och vara i något av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv

Digitala intervjuer och digitalt prov i satslära

Du kallas via e-post till två intervjuer samt till prov i satslära. För samtliga tillfällen ska du visa legitimation.

 • Den ena intervjun sker med jurygrupp för individuella prov (orgel, sång och piano).
 • Den andra intervjun sker med jurygrupp för kördirigering. Intervjun inkluderar gehörstest.
 • Prov i satslära: Du genomför provet i ett virtuellt provrum. Vid provet behöver du tillgång till tomma papper, tomma notblad, penna, radergummi, mobilkamera samt klaviatur (valfritt).

Provbedömning

Följande delprov poängsätts:

 • Solistiskt orgelspel: valfritt orgelstycke
 • Liturgiskt orgelspel: koralspel
 • Piano: fritt vald komposition; ackompanjemang till egen sång
 • Sång: egenvald solosång och psalm
 • Kördirigering: Instudering av fritt valt stycke samt ledning av obligatoriskt stycke

Prov i satslära och gehör bedöms som godkänt alternativt underkänt.

Video (3:49)
He Will Work It Out

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Övrig information om grundläggande behörighet hittar du på antagning.se

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".