Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat kyrkomusik

Informationen gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2022.

Individuellt prov

Orgel (ca 20 min)

 • Solistiskt orgelspel: Förbered tre orgelstycken från olika tidsepoker (klassisk genre). Juryn väljer fritt bland styckena. Vid provet får du ett enklare stycke som du ska spela a prima vista. 
 • Liturgiskt orgelspel: Förbered tre koraler ur en koralbok för valfritt samfund. Du förväntas spela koralerna på manual och med pedal samt göra ett kort förspel. Du ska även sjunga till koralspelet.

Sång och piano (ca 20 min)

 • Solosång: Förbered två sånger från olika tidsepoker (klassisk genre). Juryn väljer fritt bland styckena. Du ska inte ackompanjera dig själv.
  Vill du att vi ska ordna ackompanjatör måste du ladda upp noter på SlideRoom. Förbered även sång i en icke klassisk genre. Denna sång ska du ackompanjera själv. Noterna ska vara melodi med ackordsanalys, inte ett utskrivet pianoarrangemang. Ackompanjemanget ska inte omfatta melodistämman. Vid provet ska du också sjunga en psalm a cappella. Psalmen väljs av juryn.
 • Piano: Förbered två pianostycken från olika tidsepoker (klassisk genre). Juryn väljer fritt bland styckena. Vid provet får du ett enklare stycke som du ska spela a prima vista.

Kördirigeringsprov

(60 minuter i grupp)

 • Välj fritt två (2) körstycken a cappella för blandad kör (3–5 stämmor), som du vill instudera och dirigera vid provet. Noterna ska du ladda upp på SlideRoom före provet. Juryn kommer att välja ut ett av dina stycken. Det är av stort värde att du med din egen röst kan förebilda stämmorna, samt spela partituret på piano.
 • Juryn väljer ett av två (2) obligatoriska körstycken som du ska framföra i en "konsertversion" utan föregående repetition. Kören kan styckena redan. 

Musikteoriprov

(ca 150 minuter i grupp)

 • Visa grundläggande kunskaper i musiklära.
 • Visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys och stämföring.
 • Visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel.

Provbedömning

Följande delprov poängsätts:

Solistiskt orgelspel
- självvalda orgelstycken
- orgelstycke a prima vista

Liturgiskt orgelspel
- koralspel

Piano
- självvalda pianostycken
- pianostycke a prima vista
- ackompanjemang till egen sång

Sång
- självvalda sånger
- psalm a prima vista

Kördirigering
- instudering av egenvalda körkompositioner
- ledning av obligatoriskt stycke

Följande delprov bedöms som godkänt alternativt underkänt:

Musiklära, satslära och gehör

Video (3:49)
He Will Work It Out

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".