Video (1:50)
Magister i kördirigering
Bild
Länkstig

Konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering

Program
K2KOR
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G53H
Ansökan stängd

Kort om programmet

Med över en halv miljon personer aktiva i 15.000 körer är behovet av välutbildade körledare och kördirigenter stort i Sverige. Undervisningen i magisterprogrammet omfattar musik från olika traditioner, även om fokus ligger på västerländsk körmusik. Utbildningen förbereder dig för att leda körsång i skilda sammanhang för såväl barn och unga som vuxna sångare.

Om utbildningen

Programmet ger möjlighet att utveckla och fördjupa ditt musikaliska kunnande samt att reflektera kring ditt eget konstnärskap. Du får också förutsättningar för att växa i din roll som ledare – att arbeta med människor och främja deras lärande utgör en viktig del. Som en del av utbildningen lär du dig dessutom hur den svenska körbranschen fungerar och bekantar dig med viktiga organisationer.

 • Kördirigering (30 högskolepoäng): Du utvecklar dina färdigheter inom dirigering, instudering och körledning till att kunna göra konstnärliga val för den musikaliska gestaltningen. Kursen omfattar olika inriktningar för de fyra terminerna som barnkör, ungdomskör, folk- och världsmusik i kör samt arbete med kör som verktyg för att nå utommusikaliska mål. Vokala aspekter sett till körrösten och körsjungande är ytterligare inslag i kursen.
 • Personligt val, praktik, problematisering (15 högskolepoäng) – kursen omfattar tre delkurser:
  Personligt val: ger dig möjligheten att välja mellan Egna rösten i körledarkontext och Analys för interpretation (termin 1) samt Brukspiano för körledare och Arrangering för kör (termin 2).
  Praktik/auskultation: sker i samverkan med externa aktörer inom körfältet och ger dig möjlighet till insyn i och erfarenhet av arbete inom olika musikaliska genrer och målgrupper för körverksamhet.
  Problematisering: omfattar en del som är gemensam för flera masterprogram inom musikområdet på institutionen och uppmärksammar i värdegrundsfrågor. En andra del sker inom programmet och tar sikte på identifiering av fältet körforskning samt problematisering av fenomenet kör i historisk, social och kulturell kontext.
 • Självständigt arbete (15 högskolepoäng): Du genomför en undersökning utifrån egenformulerad frågeställning eller konstnärligt problem inom huvudområdet på ett metodiskt sätt, där texten står i dialog med ditt övriga konstnärliga arbete. Arbetet, fördelat på två kurser, leder fram till en avslutad, konstnärligt reflekterande framställning som inkluderar ljud / videodokumentation alternativt ett eget framställt partitur eller motsvarande, samt en skriftlig reflekterande text i valfritt format.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i musik, eller motsvarande, samt musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov och är grund för urval. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov.

Praktik

Praktik/auskultation sker i samverkan med externa aktörer inom körfältet och ger möjlighet till insyn i och erfarenhet av arbete inom olika musikaliska genrer och målgrupper för körverksamhet.

Efter studierna

Programmet fördjupar ditt kunnande för arbete i olika körsammanhang sett till såväl musikalisk genre som målgrupp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen består av seminarier, föreläsningar och gruppövningar, men också av praktik och självständigt arbete. Det finns utrymme för personliga val, till exempel brukspiano, arrangering och vokal träning för körledare. Utbildningen ges på halvfart under två läsår.

Undervisningsformer

 • Gruppundervisning
 • Workshops
 • Seminarier
 • Mästarklasser
 • Handledning
 • Föreläsningar

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler