Länkstig

Christina Ekström

Programansvarig

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Universitetslektor

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Rumsnummer
B518
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Christina Ekström

På Högskolan för scen och musik arbetar jag som programansvarig, lärare och musikforskare.

Programansvariguppgiften innebär ledning och utveckling av tre akademiska program: kandidatprogram i kyrkomusik, magisterprogrammet i kördirigering samt masterprogrammet i orgel och relaterade klaverinstrument.

Läraruppgifter skiftar mellan läsår. Dock är handledning och examination av självständiga arbete återkommande.

Forskningen kretsar alltsedan disputationen i musikvetenskap (konstnärligt kreativ inriktning) kring olika perspektiv på musik inom det kristna samfundet Evangeliska Brödraförsamlingen (Moravian church/Evangelische Brüdergemeine). Artiklar och konferenspresentationer har sedan dess omfattat hymnologiska musikpedagogiska och konstnärliga spörsmål. Nuvarande projekt har fokus på kvinnors repertoar och musikbruk med Brødremenigheden i sydjylländska Christiansfeld som exempel. Därav är jag initiativtagare till symposiet ”Kvinnors musikaliska repertoar och musikbruk i Brødremenigheden i Christiansfeld, Danmark” och som även äger rum på denna ort. Symposiet där musikforskare och forskande musiker medverkar i konserter och kollokvier riktar sig till såväl forskare och musiker som till en intresserad allmänhet. För mera info, maila: christina.ekstrom@hsm.gu.se.

Om än roller och uppgifter är flera och olika knyts de samman genom att de alla berör det kyrkomusikaliska fältet.