Navigate to video: Individuella musikerutbildningen, kandidatprogram
Video (2:32)
Individuella musikerutbildningen, kandidatprogram
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång

Program
K1IND
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G53C
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G53D
Ansökan stängd

Kort om programmet

Ett program för dig som är musiker, ljudkonstnär eller kompositör och vill ha frihet att utveckla ditt konstnärskap inom valfri genre. Genom ett processinriktat arbetssätt och konstnärlig handledning fördjupar och utvecklar du dina konstnärliga idéer. Utbildningen består dels av eget arbete, dels av undervisning i grupp där du möter lärare från Högskolan för scen och musik, såväl som gästlärare. Du får också möjlighet att själv välja externa lärare utifrån dina behov.

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som redan har ägnat mycket tid åt ditt musikaliska hantverk som instrumentalist, kompositör eller sångare. Du har en önskan om att vidareutveckla ditt konstnärliga arbete och fördjupa ditt personligt uttryck. I en längre process, genom laboration och feedback, får du möjlighet att vidareutveckla dina konstnärliga idéer.

Förutom tid för eget arbete och enskild undervisning består utbildningen till stor del av gruppbaserad undervisning under ledning av programmets lärare från Högskolan för scen och musik och andra gästlärare från olika konstnärliga uttrycksformer. Studenterna i alla årskurserna möts under intensivveckor för att delta i seminarier och workshops, genomföra projekt, diskutera och utbyta erfarenheter, samt för att ge konserter.

Programmets intensivveckor är fördelade inom respektive termin med ungefär en per månad.

Utbildningens fokus är att utveckla det individuella konstnärliga uttrycket för respektive student, vilket sker inom ramen för programmets övergripande struktur och upplägg.

Du får även möjlighet att välja externa lärare som är särskilt inriktade mot din individuella profil.

Under utbildningens gång förekommer offentliga konserter både lokalt och internationellt där du får pröva ditt konstnärliga utforskande i skarpt läge och internationella studentutbyten uppmuntras.

Individuella programmet riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta självständigt och att ta eget ansvar för att nå dina mål. En uttalad musikalisk identitet och ett utvecklat musikerskap ses som en styrka. 

Utbildningen innehåller kurserna:

 • Huvudämne, Individuell profil (45 hp)
  I kursen Huvudämne läggs fokus på att förbereda dig inför den kommande yrkesrollen som utövande och skapande musiker och konstnär. Du får verktyg och sammanhang att tillsammans med andra reflektera över konstnärliga processer och estetik.

 • Konstnärligt projekt (45 hp)
  För att få möjligheter att redan under studietiden bygga ett nätverk inom branschen och få förståelse för yrkesrollens förutsättningar får du praktiskt genomföra flera konstnärliga projekt.

 • Konstnärlig teori och praktik (45 hp)
  Dessa kurser ger dig en teoretisk och hantverksmässig bas för dina konstnärliga projekt. Syftet är att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna kommunicera dina musikaliska och konstnärliga idéer gentemot kulturlivet och det omgivande samhället.

 • Musikproduktion (15 hp)
  Kurserna i musikproduktion går igenom inspelningstekniker och postproduktion av musik.

 • Valbar kurs (7,5)
  Här får du chans att själv välja ett ämne du är intresserad av att komplettera din utbildning med. Du väljer en kurs ur institutionens utbud av valbara kurser.

 • Personlig profil (7,5hp)
  Du utför ett personligt projektarbete utifrån en vald problemställning, teoretiskt ramverk och metod. 

 • Självständigt arbete (15 hp)
  Examensarbete i musikalisk framställning där du undersöker, analyserar och diskuterar din konstnärliga process.

Länk till programöversikt pdf-dokument

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov. Antagningsprovet är också grund för urval bland behöriga sökande.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du detaljerad information om antagningsproven för konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Information om antagningsproven finns på hemsidan för Högskolan för scen och musik.

Efter studierna

Utbildningen syftar till att förbereda för den kommande yrkesrollen som skapande konstnär, till exempel som musiker/ljudkonstnär eller scenisk gestaltning / performance - den specialisering studenten har. Vidare ska utbildningen ge studenten verktyg att kunna kommunicera med kulturlivet och det omgivande samhället, lära sig frilansbranschens förutsättningar och knyta kontakter i sådana nätverk. Utbildningen kan utgöra grund för vidare studier på mastersnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Gruppbaserad undervisning

Förutom tid för eget arbete och enskild undervisning består utbildningen till stor del av gruppbaserad undervisning som utbildningen kallar för intensivveckor eller "Indiveckor". Dessa är fördelade inom respektive termin med ungefär en per månad. Däremellan sker den individuella undervisningen samt övriga schemalagda kursmoment beroende på vilken termin man läser.
I den gruppbaserade undervisningen möts studenter från alla årskurser för att delta i seminarier och workshops, genomföra projekt, diskutera och utbyta erfarenheter, samt för att ge konserter. På detta sätt arbetar studenterna även med gruppen som stöd mot att uppnå sin individuella studieplan för varje termin.

I samband med intensivveckorna får du individuell konstnärlig handledning med lärarna från programmet.

Individuell utveckling

Ett viktigt fokus är att utveckla det individuella konstnärliga uttrycket för respektive student, vilket sker inom ramen för programmets övergripande struktur och upplägg.
Under rubriken "Om utbildningen" hittar du en programöversikt i pdf-format. 

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Du som student har även möjlighet att ansöka om en eller två utbytesterminer på något av högskolans partneruniversitet för termin 3, 4 eller 5.

Läs mer om studier utomlands