Bild
Två studenter sjunger
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Sök till kandidat musik individuell inriktning

Denna information gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, individuell inriktning.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2022.

Arbetsprover 

Skicka in arbetsprover till Högskolan för scen och musik via SlideRoom enligt följande:  

  • En A4-sida med ett kortare CV. (En beskrivning av dig och dina utbildningar och erfarenheter hittills.)  
  • En ljud- och/eller videoinspelning som visar på dina kunskaper och vad du gör. 
  • En “livefilm” där du själv eller tillsammans med medmusiker framför en valfri låt live enligt kriterier nedan. 
  • En beskrivning av dina musikaliska och konstnärliga idéer samt varför du vill studera på individuella programmet. Här inkluderar du även en beskrivning av det inlämnade arbetsprovet och livefilmen. (Max 700 ord) 

Instruktioner och kriterier för livefilm 

För att livefilmen ska bli godkänd som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:  

  • Läs noga igenom provinformationen för livefilmen så du vet vad du behöver spela in och ladda upp.   
  • Inled din film med att tydligt berätta vem du är. Du ska också tydligt berätta vilket låt du kommer att framföra på inspelningen. För att filmen ska anses giltig ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden.  
  • Filmen får vara max 6 minuter lång och ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna.  
  • Ljudet ska vara av god kvalitet utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.  
  • Filmen ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.   
  • Filmen ska laddas upp vi i följande tillåtna filformat: MP4 eller MOV. Andra filformat är ej tillåtna. 

Om instruktionerna inte följs och livefilmen på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.  

Allt ska skickas in via SlideRoom, vårt system för hantering av arbetsprover.  

Dina arbetsprover ska vara inskickade senast 25 januari 2022. Endast kompletta ansökningar behandlas. Juryn bedömer det material som skickats in och kallar ett urval sökande till antagningsprov. Kallelse sänds per e-post ca. 2-3 veckor före antagningsprovet (se till att din e-postadress är korrekt på antagning.se). 

Antagningsprov och intervju 

För dig som kallas är antagningsprovet uppdelat i två omgångar. 

Omgång 1 Samtliga kallade gör provet i omgång 1 och du väljer själv vad du vill framföra. Provet är 10–15 minuter långt. 
Du kan ta med ett eget band/ensemble vid uppspelningstillfället om du vill. 

Omgång 2 Den som blir kallad till den slutliga omgången behöver vara förberedd på att kunna framföra ytterligare ett stycke musik vid förfrågan från juryn. I övrigt genomförs en intervju där du kommer få uppföljande frågor om ditt insända material, ditt framförande samt få möjlighet att själv ställa frågor. Totalt ca 15-20 minuter. 


Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Observera

På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan.