Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två studenter sjunger
Foto: Maja Kristin Nylander
Länkstig

Sök till kandidat musik individuell inriktning

Denna information gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, individuell inriktning.

Antagningsprov

Följande gällde för studiestart höstterminen 2021.

Arbetsprover 

Skicka in arbetsprover till Högskolan för scen och musik enligt följande: 

  • Två ljud- och/eller videoinspelningar som visar på dina kunskaper och vad du gör.
  • En A4-sida med ett kortare CV. (en beskrivning av dig och dina utbildningar och erfarenheter hittills) 
  • En beskrivning av dina musikaliska och konstnärliga idéer samt varför du vill studera på individuella programmet.
  • Spela in en “livefilm” där du själv eller tillsammans med medmusiker framför en valfri låt live enligt nedanstående kriterier.

Instruktioner och kriterier för livefilm

För att filmen ska bli godkänd som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner: 

  • Läs noga igenom provinformationen för livefilmen så du vet vad du behöver spela in och ladda upp.  
  • Inled din film med att tydligt berätta vem du är. Du ska också tydligt berätta vilket låt du kommer att framföra på inspelningen. För att filmen ska anses giltig ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden. 
  • Filmen får vara max 6 minuter lång och ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna. 
  • Ljudet ska vara av god kvalitet utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus. 
  • Filmen ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.  
  • Filmen ska laddas upp vi i följande tillåtna filformat: MP4 eller MOV. Andra filformat är ej tillåtna.

Om instruktionerna inte följs och livefilmen på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga. 

Allt ska skickas in via SlideRoom, vårt system för hantering av arbetsprover. 

Dina arbetsprover ska vara inskickade senast 25 januari 2021. Endast kompletta ansökningar behandlas. Juryn bedömer det material som skickats in och kallar ett urval sökande till slutomgång och uppföljande intervju. 

Slutomgång/intervju

Vid denna intervju kommer du få uppföljande frågor om ditt tidigare insända material samt få möjlighet att själv ställa frågor. De som kallats får också frågor att förbereda i sin kallelse.

Vid intervjutillfället kommer du behöva köra Zoom-applikationen på enhet med fungerande kamera i avskild miljö med bra ljud och ljusförhållanden samt god internetuppkoppling. Instruktioner för anslutning meddelas via mail 

Ladda ner Zoom-applikationen här innan detta tillfälle: https://gu-se.zoom.us/download 

Observera

På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mailadressen som du anger vid anmälan. 


Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".