Bild
En student spelar saxofon
Foto: Stig-Magnus Thorsén
Länkstig

Sök till kandidat improvisation

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation. Nästa gång du kan söka till programmet är 1 december 2023 – 15 januari 2024. Studiestart hösten 2024.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2024. 

Antagningsproven till kandidatutbildningen i improvisation sker helt på distans. Till prov 1 laddar du upp två videofilmer där du spelar/sjunger, antingen solo eller med komp av en eller flera medmusikanter. Minst ett av styckena i prov 1 ska vara tillsammans med medmusiker. Läs mer under Instruktioner och kriterier för videofilm på den här sidan. Om du blir godkänd i prov 1 kallas du till prov 2 senast 9 februari. Prov 2 genomförs vecka 9 (26 februari – 1 mars).

Prov 1

  • Du ska spela och/eller sjunga samt improvisera över ett valfritt stycke. Max 6 minuter långt.
  • Du ska arrangera, tolka samt improvisera över låten "Fragile" av artisten Sting. Max 6 minuter långt. 

Prov 2

Antagningsprov 2 kommer att äga rum under vecka 9. Provet kommer att erbjudas både på plats och på distans. Detaljerade instruktioner om hur prov två kommer att gå till skickas i kallelsen senast 9 februari via e-post.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Instruktioner och kriterier för videofilm

Dina ansökningsprov skickar du in via SlideRoom. Du skapar själv ett nytt konto i SlideRoom med din e-postadress och valfritt lösenord.

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

  • Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vilka stycken/provmoment du behöver spela in och ladda upp. 

  • Inled dina filmer med presentera dig. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden.

  • Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Vardera film får vara max 6 minuter lång och ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna. Den totala speltiden för dina filmer får inte överstiga 12 minuter (om inte annat anges i provinformationen). 

  • Ljudet ska vara av god kvalitet utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.

  • Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus. 

  • Inspelningarna ska laddas upp vi i följande tillåtna filformat: MP4 eller MOV. Andra filformat är ej tillåtna.

    Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.