Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En student spelar saxofon
Foto: Stig-Magnus Thorsén
Länkstig

Sök till kandidat improvisation

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation.

Information till sökande HT 2021

2021-02-05: Kallelse till provomgång 2 skickades per e-post. 

Antagningsprov

Observera: På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan. 

Följande gäller för studiestart höstterminen 2021.
På grund av pandemin genomförs samtliga delar av antagningsprovet digitalt och på distans. 

Nytt för antagningsprovet till kandidatutbildningen i improvisation är att det genomförs på distans. Till omgång 1 laddar du upp en videofilm där du spelar/sjunger, antingen solo eller med komp av en eller flera medmusikanter. Minst ett av styckena i omgång 1 ska vara tillsammans med medmusiker. Se instruktioner och kriterier för videofilm nedan. Om du blir godkänd i omgång 1 kallas du till omgång 2 senast den 12 feb 2021. I kallelsen till omgång 2 får du även information om vad omgång 2 innehåller.

Omgång 1

Du ska spela och/eller sjunga samt improvisera över:

  • Ett valfritt stycke, max 6 minuter långt
  • En egen komposition eller ett eget arrangemang av ett valfritt stycke. Max 6 minuter långt.

Omgång 2

Instruktioner för omgång 2 skickas tillsammans med kallelsen. 

Instruktioner och kriterier för videofilm

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

  • Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vilka stycken/provmoment du behöver spela in och ladda upp. 
  • Inled dina filmer med presentera dig. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden.
  • Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Vardera film får vara max 6 minuter lång och ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna. Den totala speltiden för dina filmer får inte överstiga 12 minuter (om inte annat anges i provinformationen). 
  • Ljudet ska vara av god kvalitet utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.
  • Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus. 
  • Inspelningarna ska laddas upp vi i följande tillåtna filformat: MP4 eller MOV. Andra filformat är ej tillåtna.

Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".