Bild
En student spelar saxofon
Foto: Stig-Magnus Thorsén
Länkstig

Sök till kandidat improvisation

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2022.

Nytt för antagningsprovet till kandidatutbildningen i improvisation är att omgång 1 genomförs på distans och omgång 2 på plats i skolans lokaler i Göteborg. Till omgång 1 laddar du upp två videofilmer där du spelar/sjunger, antingen solo eller med komp av en eller flera medmusikanter. Minst ett av styckena i omgång 1 ska vara tillsammans med medmusiker. Se instruktioner och kriterier för videofilm nedan. Om du blir godkänd i omgång 1 kallas du till omgång 2 senast den 4 feb 2022. Omgång 2 genomförs på plats vecka 9. 

Omgång 1

Du ska spela och/eller sjunga samt improvisera över:

  • Ett valfritt stycke, max 6 minuter långt
  • En egen komposition eller ett eget arrangemang av ett valfritt stycke. Max 6 minuter långt. 

Omgång 2

Prov 2 sker på distans. Detaljerade intsruktioner om hur prov två kommer att gå till skickas i kallelsen den 4 februari. 

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Instruktioner och kriterier för videofilm

För att videoinspelningarna ska bli godkända som underlag för bedömning krävs att du som sökande följer nedanstående instruktioner:

  • Läs noga igenom provinformationen till det program och instrument du söker för att veta vilka stycken/provmoment du behöver spela in och ladda upp. 

  • Inled dina filmer med presentera dig. Du ska också tydligt berätta vilket stycke du kommer att framföra på inspelningen. För att filmerna ska anses giltiga ska ditt ansikte och dina händer synas hela tiden.

  • Framför ett (1) stycke/provmoment per film. Vardera film får vara max 6 minuter lång och ska genomföras i obruten tagning. Inga klipp eller andra tekniska editeringar är tillåtna. Den totala speltiden för dina filmer får inte överstiga 12 minuter (om inte annat anges i provinformationen). 

  • Ljudet ska vara av god kvalitet utan för mycket rumsakustik samt utan distorsion och brus.

  • Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus. 

  • Inspelningarna ska laddas upp vi i följande tillåtna filformat: MP4 eller MOV. Andra filformat är ej tillåtna.

    Om instruktionerna inte följs och videofilerna på något sätt upplevs ha modifierats kan dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga.