Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Efter konservatorsprogrammet

Konservatorer arbetar med aktiv eller förebyggande konservering, både i Sverige och på den internationella arbetsmarknaden. Många arbetar på museer eller andra offentliga institutioner, men även inom den privata sektorn.

Efter programmet har du kompetens att utföra förebyggande arbete och aktiv konservering, vilket inkluderar analys, planering och dokumentation. Du vet hur du upprättar handlingsplaner och skriver rapporter och kan samordna, planera och koordinera olika typer av insatser.

Du har också kompetens att utveckla metoder och arbetssätt för att bevara enskilda objekt eller olika samlingar och kan driva strategiska frågor kring bevarandet av samlingar och objekt.

Fortsatta studier

Konservatorsprogrammet ger dig behörighet till det internationella masterprogrammet i kulturvård med inriktning mot konservering där du får möjlighet att specialisera dig inom konservering och fördjupa dig i analys- och dokumentationstekniker.