Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Efter konservatorsprogrammet

Konservatorer arbetar med aktiv eller förebyggande konservering, både i Sverige och på den internationella arbetsmarknaden. Många arbetar på museer eller andra offentliga institutioner, men även inom den privata sektorn.

Arbete och karriär

Efter programmet kan du självständigt utföra förebyggande arbete och aktiv konservering, vilket inkluderar analys, planering och dokumentation. Du vet hur du upprättar handlingsplaner och skriver rapporter och kan samordna, planera och koordinera olika typer av insatser. Programmet ger dig också verktyg för utveckling av metoder och arbetssätt för att bevara enskilda objekt eller olika samlingar och kan driva strategiska frågor kring bevarandet av samlingar och objekt.

Som konservator jobbar man exempelvis på olika museum, privata konserveringsateljéer, bibliotek, inom regional eller statlig verksamhet. En del tidigare studenter har även startat egna företag.

Konservatorsprogrammet ges i enlighet med den europeiska yrkestandarden för konservering som tagits fram av European Confederation of Conservators-Restorers Organisations (E.C.C.O.) och European Network for Conservation/Restoration Education (ENCoRE ) vilket gör att du efter utbildningen kan arbeta både i Sverige och på den internationella arbetsmarknaden.

Fortsatta studier

Konservatorsprogrammet ger dig behörighet till det internationella masterprogrammet i kulturvård med inriktning mot konservering där du får möjlighet att specialisera dig inom konservering och fördjupa dig i analys- och dokumentationstekniker.

Konservatorns bidrag i hållbarhetsarbetet

Som färdigutbildad konservator bidrar du i hållbarhetsarbetet när du i din yrkesroll håller kulturarvet tillgängligt och levande. Genom att vårda och bevara föremål, interiörer och byggnadselement arbetar du kontinuerligt och konkret med delmål 11.4 som handlar om att skydda världens natur- och kulturarv. 

Logotyp för hållbarhetsmål 11:4, illustration.