Bild
Länkstig

Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kurspaket
MCKUL
Avancerad nivå
1,5 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1KUL1
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Du som har en läkarexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz kan söka till den kompletterande utbildningen för läkare. Syftet med utbildningen är att du som student ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna söka allmäntjänstgöring (AT), vilket i sin tur krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation som läkare i Sverige.

Om utbildningen

Tidigare anmälan och nya dokumentationskrav inför hösten 2024

Anmälan inför höstterminen 2024 öppnar 15 februari och stänger 15 mars. Du anmäler dig via antagning.se. Inför höstterminen 2024 kommer Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) att bedöma att du har dokumenterat dina meriter enligt nya dokumentationskrav. Du som har sökt tidigare kan därför behöva göra kompletteringar. Mer information hittar du här

1,5 års heltidsstudier

Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz startar varje hösttermin och är totalt 1,5 års heltidsstudier (90 högskolepoäng). Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska studier (klinisk utbildning) och ges på svenska. 

Den Kompletterande utbildningen för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz utgår från att du som student har läst en utländsk läkarutbildning och har en läkarexamen. Din examen ska motsvara den svenska läkarexamen till innehåll och omfattning.

Utbildningen har som syfte att hjälpa dig som student att omsätta din medicinska kunskap till en svensk kontext. Förutom att kontrollera dina kunskaper, erbjuder utbildningen dig också möjlighet att repetera kunskap. Här blandas olika former av undervisning som föreläsningar, seminarier, grupparbeten, självstudier, case-undervisning och praktisk träning på kliniskt träningscentrum och i sjukvården.

Kursöversikt

  • Termin 1: Svenska för läkare med utländsk examen, 30 hp
  • Termin 2: Kompletterande kurs - Klinisk teori och praktik II, 30 hp         
  • Termin 3: Kompletterande kurs - Klinisk teori och praktik I, 25,5 hp
                     Samhälls- och författningskunskap, 4,5 hp

Den första terminen innehåller en kurs i svenska för utländska läkare med inriktning mot medicin i en svensk miljö. Denna kurs ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i det svenska språket och det språk som används inom den svenska hälso- och sjukvården. Studierna under första terminen är förlagda till Humanistiska fakulteten. Läs mer om kursen här

Därefter följer två terminer av kompletterande utbildning för läkare där teoretisk undervisning varvas med praktik inom olika områden. Under termin två och tre är studierna förlagda till Sahlgrenska akademin.   

Vem kan söka?

Du som har en avslutad utländsk läkarutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz är välkommen att söka till utbildningen. Till varje hösttermin antas 20 studenter. Här kan du läsa mer om antagningsstatistik 

Studiemedel

När du är antagen till utbildningen kan du ansöka om studiemedel via Centrala studiestödsnämnden (CSN). Mer information om hur du söker studiemedel

Behörigheter och urval

Behörighet

Läkarexamen från land utanför EU/EES samt Schweiz
Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Instruktioner för ansökan

Läs mer om hur du ansöker till Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES/Schweiz via länken ”Instruktioner för ansökan”. Här hittar du även mer information om antagning, urval och viktiga datum för dig som student.

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

Alternativt urval

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Som student har du praktik eller så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under alla terminer. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till olika sjukvårdsenheter i Västra Götalandsregionen. Göteborgs universitet fördelar platserna.

Under den första terminen har du språkpraktik på vårdcentral en dag per vecka under tolv veckor. Under den andra terminen ingår VFU inom kirurgi, inklusive ortopedi och anestesi, samt inom gynekologi/obstetrik, pediatrik och allmänmedicin. Under termin tre ingår VFU inom invärtesmedicin, allmänmedicin och psykiatri/neurologi. 

Efter studierna

Efter att du är klar med utbildningen utfärdas ett intyg som används för att ansöka om behörighet att få söka allmäntjänstgöring (AT) hos Socialstyrelsen, som beslutar om legitimationsvillkor. Behörighet att söka AT betyder att du kan arbeta som vikarierande underläkare i väntan på att få en AT-tjänst.

Arbetsmarknaden för läkare är mycket god och det finns bra karriärmöjligheter. I stort sett alla som har läst utbildningen med godkänt resultat går direkt ut i arbete i svensk hälso- och sjukvård.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I utbildningen varvas teori och praktik. De teoretiska momenten består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, självstudier, case-undervisning och praktisk träning på kliniskt träningscentrum och i sjukvården.

Som student har du examinationer löpande under utbildningen. Under termin två och tre hålls en större terminstenta där kursens ingående delar examineras gemensamt. 

Lokaler

Den teoretiska undervisningen sker i Göteborgs universitets lokaler, främst på Sahlgrenska akademin på Campus Medicinareberget. Teoretisk undervisning förekommer även på Sahlgrenska universitetssjukhuset (Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus). Läs mer om Campus Medicinareberget via länken nedan.

Läs mer om lokaler