Bild
Patient möter två läkare på vårdcentral.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Så ansöker du till Kompletterande utbildning för läkare

Vill du läsa Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz? För att ha möjlighet att bli antagen behöver du uppfylla grundläggande behörighetskrav, ha skrivit kunskapsprovet samt bifoga vissa dokument. Ansök senast 15 mars!

Behörighetskrav

För att kunna söka till den kompletterande utbildningen för utländska läkare behöver du ha:

 • Läkarexamen från land utanför EU/EES samt Schweiz
 • beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare från Socialstyrelsen
 • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Så ansöker du

Anmälan sker på antagning.se mellan 15 februari och 15 mars 2023.

I antagningsomgången för kompletterande utbildningar inför höstterminen 2023 kan du anmäla dig till Göteborgs universitet, Karolinska Institutet eller Lunds universitet. Tänk på att prioritera dina alternativ så att ditt förstahandsval placeras överst i din anmälan. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar kan du bli antagen till 30 hp per termin.

Senast 3 april 2023 ska du även skicka in nedanstående dokument:

 • Ifylld meritförteckning inför ansökan höstterminen 2023. Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du har anmält dig. Notera att du måste ladda upp en ny meritförteckning i varje antagningsomgång du anmäler dig till utbildningen.
 • Handlingar som styrker din behörighet enligt anvisningarna på universityadmissions.se. Detta inkluderar: 
  – examensbevis, betygsutdrag och officiella översättningar (om tillämpligt)
  – Socialstyrelsens beslut om utredning (alternativt handlingar som styrker ett års dokumenterad klinisk verksamhet)
  – handlingar som styrker dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B och Svenska 3.
 • Övriga meriter du vill åberopa.

Ovanstående handlingar ska laddas upp på Mina sidor på antagning.se senast 3 april. 
 

Viktig information till alla sökande HT 2023

 • Du som har sökt tidigare kan behöva göra kompletteringar
  Vid antagningen inför höstterminen 2023 kommer Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) att bedöma att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt kraven för utbildningen. Det innebär att du som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla de nya dokumentationskraven. Glöm inte att använda meritförteckningen för höstterminen 2023.
 • Skanna in originalhandlingar
  I de flesta fall kan du skanna originalhandlingar och eventuella officiella översättningar i färg och ladda upp på din anmälan på antagning.se. Se i så fall till att skanna originalhandlingar och inte kopior eller bestyrkta kopior – inskannade kopior eller bestyrkta kopior godtas inte.
 • Kolla upp vad som gäller för landet där du har studerat
  Du måste även följa de landsspecika kraven för dina akademiska meriter och definitionen av officiella handlingar. Kontrollera även om du kan ladda upp dokumenten själv eller om dina akademiska meriter måste skickas in direkt från lärosätet till Antagning.se/UniversityAdmissions.se.
 • Styrk dina behörigheter i svenska – och var ute i god tid
  Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, 
  Svenska B eller Svenska 3 (C1-intyg godtas inte). Det kan dröja innan dina gymnasiala meriter (exempelvis betyg i Svenska 3) hämtas in till antagning.se. Därför är det viktigt att du i god tid innan 3 april kontaktar din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag. 
 • Information om kraven på dokumentationen finns samlat på Universityadmissions.se här

Betala anmälningsavgift eller styrk avgiftsfrihet senast 3 april

Sista kompletteringsdag och sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 3 april 2023. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Om du har frågor

Om du har frågor om hur du ska dokumentera din utbildning och språkkunskaper i svenska rekommenderar vi att du kontaktar antagning.se i god tid innan sista kompletteringsdag.

 

Urval 

Urvalet sker i två steg. Steg 1: rangordning baserat på resultatet av den teoretiska delen av kunskapsprovet. Steg 2: intervju.

 • Steg 1: Rangordning baserat på resultatet av den teoretiska delen av kunskapsprovet Eftersom det finns fler behöriga sökande än antalet platser, kommer i första hand ett urval att göras med utgångspunkt från resultat från det nationella kunskapsprovet. En rangordning görs utifrån ett normerat högsta resultat på den teoretiska delen av Kunskapsprovet för läkare. Resultatet kan vara maximalt fem år gammalt, räknat från sista kompletteringsdag för antagningsomgången. 

  Kunskapsprovet för läkare genomförs av Umeå universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. 
  Mer information om kunskapsprovet för läkare och var och när du kan skriva provet
   
 • Steg 2: intervju De sökande med högst resultat på provet kallas till intervju. Syftet med intervjun är att ge en helhetsbild av den sökandes förutsättningar att på ett framgångsrikt sätt kunna genomföra utbildningen.

Viktiga datum höstterminen 2023

 • 15 februari Webbanmälan öppnar på antagning.se
 • 15 mars Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)
 • 3 april Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.
 • 3 april Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). 
 • Vecka 19-21 Kallelse till intervju skickas ut per e-post. Slutligt besked för de som inte kallas till intervju meddelas per e-post. Meddelandet skickas till den e-postadress som du har angett på ditt konto på antagning.se.
 • Cirka 13 juni Antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras för sökande på ”Mina sidor” på antagning.se. Meritvärden syns strax innan urval.

Studieavgift och studiemedel

Du behöver inte betala anmälnings- och studieavgifter om du

 • är svensk medborgare
 • har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • har ett tillfälligt uppehållstillstånd (av andra anledningar än studier) i Sverige
 • är medborgare i EU, ett EES-land eller i Schweiz.

Du behöver själv intyga att du uppfyller dessa villkor. 
Mer information om studieavgifter på antagning.se


Sök studiemedel via CSN

Mer information om hur du söker studiemedel på csn.se

Här hittar du vår meritförteckningsmall

Hitta kursplan och litteraturlista