Bild
Grundlärare med barn på indrottslektion
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Program
L2F3G
Grundnivå
4 år
240 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Application code
GU-1L92L
Programinnehåll

Kort om programmet

Inriktning vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 6-10 år. Du tar emot barn i övergången mellan förskola och skola och följer dem genom de första skolåren. Särskilt viktigt för denna åldersgrupp är den grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärningen.

Efter utbildningen är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen samt naturorienterande ämnen och teknik.

Om utbildningen

Vill du arbeta som lärare? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6.

Grundlärarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till en grundlärarexamen. Programmet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke. Genom programmet ges du möjlighet att utveckla kunskaper för behörighet till en kvalificerad och professionell yrkesroll. Yrket kräver lärarlegitimation som du är behörig att söka hos Skolverket efter avslutad examen. 

Om inriktningen F-3

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass- årskurs 3 vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i åldrarna 6-10 år. Du tar emot barn i övergången mellan förskola och skola och följer dem genom de första skolåren. Utgångspunkt är barns lärande genom lek, kreativitet, nyfikenhet, upptäckarglädje samt lust att lära. Särskilt viktigt för denna åldersgrupp är den grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärningen.

Du tar själv stort ansvar för att utöver schemalagd undervisning planera dina studier. Undervisningen har koppling till såväl forskning som beprövad erfarenhet och sker på akademisk nivå och med förankring i verksamheten. Programmet behandlar bland annat ämneskunskaper, didaktiska- och pedagogiska kunskaper samt kunskaper om ledarskap, muntlig och skriftlig kommunikation och vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

Utbildningen är fyra år lång (240 hp) och består av:

Ämnesstudier (150 hp)

I denna del fördjupar du ditt eget kunnande samtidigt som du får kunskap om hur elever lär och hur du som lärare kan undervisa i ämnet. Ämnesstudierna omfattar 150 hp och innehåller kurser inom:

  • Svenska (30 hp)
  • Språk och kommunikation (15 hp)
  • Matematik (30 hp)
  • Engelska (15 hp)
  • Naturorienterande ämnen och teknik (15hp)
  • Samhällsorienterande ämnen (15hp)

I ämnesstudierna ingår två examensarbeten (15 +15 hp) under senare delen av utbildningen.

Utbildningsvetenskaplig kärna (60hp)

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som en röd tråd genom hela utbildningen och ger dig kunskap inom viktiga områden i ditt blivande yrke. Exempel är konflikthantering, specialpedagogik, bedömning, utvärdering, styrdokument, forskningsmetodik samt skolväsendets historia och organisation.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU (30 hp)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör ett centralt moment i utbildningen vilket innebär att du med stöd av en handledare deltar i arbetet på en skola.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Det ingår 20 veckor VFU, verksamhetsförlagd utbildning, i programmet. Det innebär att du med stöd av en handledare deltar i arbetet på en skola. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera, undervisa och ta ansvar. VFU:n är fördelad på fyra tillfällen med första tillfället termin två.

Målet är att du är på samma skola under hela utbildningen. Du får din VFU-plats i Göteborg eller någon av kranskommunerna. Räkna med att du kan bli placerad i en annan kommun än den du bor i. Du får inte själv ordna en VFU-plats.

Observera också att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen. För att göra VFU måste du beställa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Utdraget ska kunna visas upp på ditt VFU-område.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Utbildningen är en yrkesutbildning och krävs för att kunna ansöka om legitimation som lärare. Denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3 i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen samt i naturorienterande ämne och teknik.

Efterfrågan på lärare i grundskolan är stor vilket innebär att du har goda chanser till arbete efter avslutad utbildning.

Fortsatta studier

En yrkesexamen på avancerad nivå, 240 hp, ger dig behörighet att söka till forskarutbildning. Du kan också söka till ett masterprogram för vidare studier mot en generell examen på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som förbereder dig för ditt kommande yrke.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  

Grundlärarprogrammet är ett samarbete mellan flera olika institutioner på Göteborgs universitet vilket innebär att du läser vissa kurser på andra adresser inom universitetet.