Bild
Länkstig

Fysisk oceanografi I

Kurs
OCM100
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11554
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger en grundläggande introduktion av principerna som styr strömningen i havet på olika skalor från de minsta turbulenta virvlarna till den storskaliga cirkulationen i oceanerna. En stor vikt ligger på att beskriva olika fysiska fenomen med hjälp av ett kvantitativt matematiskt uttryckssätt. Många strömningsproblem kräver numeriska metoder för att lösas och kursen innehåller datorövningar där man gör numeriska lösningar.

I kursen behandlas följande moment: Grundläggande egenskaper för en vätska (inklusive de styrande ekvationerna för masskonservering, momentum och energi), koordinatsystem och effekter av jordrotation, förenkling av ekvationerna med hjälp av dominerande rums- och tidsskalor, laminära flöden, diffusionsprocesser, vorticitet, geostrofiska flöden, termisk vind, turbulens, friktionseffekter, Ekmanlager samt grundläggande oceancirkulation.

Behörigheter och urval

Behörighet

120 hp genomgångna kurser inom det naturvetenskapliga fältet varav minst 15 hp i matematik (analys och linjär algebra).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker framförallt i form av föreläsningar och räkneövningar