Länkstig

Oceanografiska modeller

Kurs
OC6310
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge kännedom om hur analytiska och numeriska
modeller kan användas vid lösning av olika oceanografiska problem. Under
kursen appliceras hydrodynamiska grundkunskaper för konstruktion av
modeller av olika havssystem. Kursen ger en konkretisering av hur
hydrodynamiska processer styr olika cirkulationssystem och hur dessa kan
kvantifieras.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

120 hp inom det naturvetenskapliga fältet där minst 60 hp ska vara inom ämnesområdena matematik, fysik, fysisk oceanografi, meteorologi eller motsvarande. Alternativt: Kandidatexamen (180 hp) i marin vetenskap, inklusive godkänd kurs OCM100, Fysisk oceanografi 1. Språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Så är det att plugga

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler