Bild
Länkstig

Fysisk oceanografi II

Kurs
OCM210
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11555
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen är en fortsättning på OCM100, Fysisk oceanografi I. Kursen ger en introduktion till tidsberoende fenomen i havet, såsom vågor och instabilitet i såväl lite som stor skala. Stor vikt läggs på den fysikaliska förståelsen av hur små amplitudstörningar fortplantar sig och hur en roterande vätska naturligt ändras mot ett tillstånd av geostrofisk balans, en process som kallas geostrofisk anpassning. Kursen kommer också att ge en översikt om hur turbulent blandning sker i havet samt ge en beskrivning om vad som styr säsongsvariationerna hos ytskiktets egenskaper och vad som bestämmer stratifieringen i havets inre.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp) inom naturvetenskap eller teknik, inklusive godkänd kurs OCM100, Fysisk oceanografi 1, eller motsvarande. Alternativt: 120 hp inom det naturvetenskapliga fältet där minst 60 hp ska vara inom ämnesområdena matematik, fysik och meteorologi samt godkänd kurs OCM100, Fysisk oceanografi 1, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.