Länkstig

Företagsekonomi 2

Kurspaket
FEB20
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28102
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Inom företagsekonomi studerar vi företag och organisationer samt hur de samspelar med sin omgivning. I Företagsekonomi 2 får du lära dig om strategisk marknadsföring, organisering med fokus på strategi, lönsamhet och finansiering samt operativ styrning.

Om utbildningen

Du ska ha läst Företagsekonomi 1 eller motsvarande för att kunna bli antagen till Företagsekonomi 2. Företagsekonomi 2 består av fyra olika kurser:

Strategisk marknadsföring, 7,5 hp

Kursen fokuserar på olika strategiska marknadsföringsprocesser och ger dig modeller och redskap för att kritiskt kunna analysera och applicera dem i relation till vår samtid. Du får även en inblick i marknads- och varumärkesbeslut när det gäller att balansera resurser och marknadsföringsstrategier i förhållande till möjligheter på marknaden. 
Länk till kursplan

Strategi, 7,5 hp

I kursen får du en bredare förståelse för organisationer och organisering med tonvikt på strategi. I kursen ingår föreläsningar och självständiga studier. Du tränas även i att grupp analysera strategiska problem där teori och praktik kopplas samman i en vetenskaplig essä som ni presenterar på ett seminarium.
Länk till kursplan

Lönsamhet och finansiering, 7,5 hp

Kursen innehåller metoder och modeller som du kan använda för att utvärdera reala och finansiella beslut. Kursen ger dig kunskaper inom grundläggande investeringskalkylering och företagsfinansiering.
Länk till kursplan

Operativ styrning, 7,5 hp

Kursen ger dig verktyg som kan användas för styrning av operativ verksamhet med syfte att effektivisera den. Kursen tar upp centrala teman inom området operativ styrning exempelvis prognosmetoder, kapacitetsplanering, schemaläggning, materialplaneringsmetoder, kvalitetsstyrning och projektstyrning. 
Länk till kursplan

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Du ska ha läst kurserna Organisation och ledarskap 7,5 hp (FEK101), Marknadsföring 7,5 hp (FEK102), Externredovisning 7,5 hp (FEK103) samt Ekonomistyrning 7,5 hp (FEK104) eller motsvarande kurser.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler