Länkstig

Företagsekonomi 1

Kurspaket
FEA10
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28100
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Inom företagsekonomi studerar vi företag och organisationer samt hur de samspelar med sin omgivning. I Företagsekonomi 1 får du lära dig grundläggande begrepp och modeller och koppla dem till praktiska situationer. Kurspaketet har fokus på organisation och ledarskap, marknadsföring, externredovisning och ekonomistyrning.

Om utbildningen

Företagsekonomi 1 består av fyra kurser. 

Organisation och ledarskap, 7,5 hp 

Kursen består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där kopplingen mellan teori och praktik diskuteras.
Länk till kursplan

Marknadsföring, 7,5 hp

I kursen presenteras, förklaras och diskuteras centrala begrepp, modeller och teorier inom marknadsföringsämnet. Kursen ger insikt i hur olika delar inom marknadsföring relaterar till varandra och du får en inblick i olika situationer som företag ställs inför i sitt marknadsföringsarbete.
Länk till kursplan

Externredovisning, 7,5 hp 

Kursen har två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen fokuserar på grundläggande kunskaper om externredovisningens funktioner och de regler som styr löpande bokföring, bokslut och årsredovisning. I den praktiska delen utförs laborationer där du får göra löpande kontering i kontoplan och upprätta enklare bokslut.
Länk till kursplan

Ekonomistyrning, 7,5 hp 

Kursen ger grundläggande kunskaper om begrepp, modeller och samband som används för formell ekonomisk styrning av en verksamhet. Du får bland annat lära dig om budgetering, produktkalkylering och finansiell prestationsmätning. 
Länk till kursplan

Behörigheter och urval

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler