Länkstig

Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2

Kurspaket
FEAB1
Grundnivå
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28101
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Inom företagsekonomi studerar vi företag och organisationer samt hur de samspelar med sin omgivning. I Företagsekonomi 1 får du lära dig grundläggande begrepp och modeller och koppla dem till praktiska situationer. Kurspaketet har fokus på organisation och ledarskap, marknadsföring, externredovisning och ekonomistyrning. I Företagsekonomi 2 får du lära dig om strategisk marknadsföring, organisering med fokus på strategi, lönsamhet och finansiering samt operativ styrning.

Om utbildningen

Kurspaketet går över två terminer. Det består av Företagsekonomi 1 och 2.  Paketet innehåller totalt åtta kurser. 

Första terminen

Företagsekonomi 1 (30 hp) består av fyra kurser:

Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Kursen Organisation och ledarskap består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där kopplingen mellan teori och praktik diskuteras.
Läs kursplanen

Marknadsföring, 7,5 hp

I kursen presenteras, förklaras och diskuteras centrala begrepp, modeller och teorier inom marknadsföringsämnet. Delkursen ger insikt i hur olika delar inom marknadsföring relaterar till varandra och du får en inblick i olika situationer som företag ställs inför i sitt marknadsföringsarbete.
Läs kursplanen

Externredovisning, 7,5 hp

Kursen har två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen fokuserar på grundläggande kunskaper om externredovisningens funktioner och de regler som styr löpande bokföring, bokslut och årsredovisning. I den praktiska delen utförs laborationer där du får göra löpande kontering i kontoplan och upprätta enklare bokslut.
Läs kursplanen

Ekonomistyrning, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om begrepp, modeller och samband som används för formell ekonomisk styrning av en verksamhet. Du får bland annat lära dig om budgetering, produktkalkylering och finansiell prestationsmätning.
Länk till kursplan

Andra terminen

Företagsekonomi 2 (30 hp) består av fyra kurser:

Strategisk marknadsföring, 7,5 hp

Kursen fokuserar på olika strategiska marknadsföringsprocesser och ger dig modeller och redskap för att kritiskt kunna analysera och applicera dem i relation till vår samtid. Du får även en inblick i marknads- och varumärkesbeslut när det gäller att balansera resurser och marknadsföringsstrategier i förhållande till möjligheter på marknaden.
Länk till kursplan

Strategi, 7,5 hp

I kursen får du en bredare förståelse för organisationer och organisering med tonvikt på strategi. I kursen ingår föreläsningar och självständiga studier. Du tränas även i att grupp analysera strategiska problem där teori och praktik kopplas samman i en vetenskaplig essä som ni presenterar på ett seminarium.
Länk till kursplan

Lönsamhet och finansiering, 7,5 hp

Kursen innehåller metoder och modeller som du kan använda för att utvärdera reala och finansiella beslut. Kursen ger dig kunskaper inom grundläggande investeringskalkylering och företagsfinansiering.
Länk till kursplan

Operativ styrning, 7,5 hp

Kursen ger dig verktyg som kan användas för styrning av operativ verksamhet med syfte att effektivisera den. Kursen tar upp centrala teman inom området operativ styrning exempelvis prognosmetoder, kapacitetsplanering, schemaläggning, materialplaneringsmetoder, kvalitetsstyrning och projektstyrning.
Länk till kursplan

Behörigheter och urval

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler