Navigate to video: Arkeologprogrammet - för dig som vill gräva i och förstå det förflutna
Video (2:07)
Arkeologprogrammet - för dig som vill gräva i och förstå det förflutna
Bild
Länkstig

Arkeologprogrammet, kandidatprogram

Program
H1ARK
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G20B
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Programmet riktar sig till dig med intresse för arkeologi. Här varvas teoretiska studier med praktiska övningar, exkursioner och fältarbete. Utbildningen ger dig en solid grund och öppnar karriärmöjligheter inom både forskning och praktiskt arkeologiskt arbete. Programmet ges av Institutionen för historiska studier som ligger i nybyggda Humanisten i Göteborgs centrum.

Arkeologiämnet är tvärvetenskapligt och rymmer en stor mängd olika forskningsfält från tidig förhistoria ända in i nutid där människan och hennes materiella kultur är i fokus.

Om utbildningen

De senaste årens snabba utveckling inom arkeologi, inte minst genom ett antal naturvetenskapliga tillämpningar, ställer allt högre krav på breda kunskaper inom arkeologifältet.

De två första terminerna läser du grundkursen och fortsättningskursen i arkeologi. Därefter följer en termin där du i samråd med programkoordinator kan välja kurser ur såväl institutionens utbud som andra typer av kurser av intresse. Under utbildningens fjärde termin får du möjlighet att fördjupa dig i antropologiska perspektiv och arkeologiska hjälpvetenskaper. Under nästföljande termin genomför du fördjupningskursen i arkeologi där du också skriver ditt examensarbete. Programmet avslutas sedan med att du ytterligare fördjupar dig i arkeologins praktiska tillämpningar, inte minst genom en större fältkurs.

Programmet rymmer flera inslag av fältövningar, exkursioner och laborationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter tre års studier med både praktiska och teoretiska moment når du fram till en kandidatexamen i arkeologi. Du har då lagt en första grund för att arbeta som arkeolog, inom både uppdragsarkeologin men också inom kulturmiljösektorn, muséer och samhällsplanering. Du har sedan också möjlighet att fortsätta dina akademiska studier på avancerad nivå och ta en magister- eller masterexamen i arkeologi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, fältstudier,
laborationer och aktivt deltagande i exkursioner - allt beroende på
kursernas innehåll. Du kommer att arbeta med uppgifter både enskilt och i
grupp. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men det kan förekomma
föreläsningar på engelska, danska och norska.

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler
på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6. Vid
institutionen för Historiska studier kan du, förutom arkeologi, också
studera antikens kultur och samhällsliv, historia och kulturarv.