Bild
Bild över en full mässhall från 2018
Foto: Niklas Maupoix

Bokmässan

Varje år medverkar Göteborgs universitet, tillsammans med runt 3000 författare, forskare, serietecknare, politiker, journalister och kulturpersonligheter i debatter och diskussioner på Bokmässan. Både ute på mässgolvet med kortare samtal i Göteborgs universitets monter, men också med mer djuplodande samtal i seminarieprogrammet. Bokmässan 2024 arrangeras den 26 – 29 september.

Bokmässan – en arena för att sprida forskning

Varje år medverkar Göteborgs universitet på flera av Bokmässans scener. Universitet brukar också finnas representerat i Bokmässans egna seminarieprogram.

På plats har universitet en monter som fylls med samtal och föreläsningar som såväl är kopplade till aktuellt års tema på Bokmässan som andra aktuella ämnen där våra forskare är aktiva.

Under 2023 var universitet representerade i över 80 programpunkter på Bokmässan, i många fall som inbjudna experter men också genom att själva arrangera programpunkter på olika scener runt om på mässan.

Bokmässan 2024 

Datum för nästa års Bokmässa är 26–29 september. Temat kommer att vara Sápmi och Rymden.

Information om universitets medverkan på nästa års bokmässa kommer att presenteras på sidan under våren 2024. 

Frågor 

Kontakta Jonas Martinsson