Bild
Frihamnsdagarna
Foto: Tommy Winterskiöld

Frihamnsdagarna

Göteborgs universitet är partner till Frihamnsdagarna som årligen genomförs på bananpiren i centrala Göteborg.

Vi ser Frihamnsdagarna som en viktig demokratisk mötesplats och ett bra tillfälle att samverka och kommunicera universitetets forskning till en bred allmänhet. Frihamnsdagarna är också en möjlig plats för nätverkande mellan akademi, näringsliv, stad och föreningsliv.