Bild
Vy över Västsvenska Arenans tält i Almedalen
Foto: Johan Wingborg

Almedalen

Göteborgs universitets medverkan under Almedalsveckan är ett av flera exempel på hur universitetet engagerar sig i diskussionen kring aktuella samhällsfrågor.

Närvaron i Almedalen är ett sätt för Göteborgs universitetet att manifestera ett samhälleligt engagemang och ansvar.

Ett syfte är att presentera forskning som på olika sätt kan bidra till nya infallsvinklar och lösningar på nationella och internationella problem. Ett annat är att lyfta angelägna frågor för att påverka opinion och beslutsfattande. Almedalen är en viktig mötesplats för formella såväl som för informella samtal.

Göteborgs universitet ser Almedalen som en viktig arena att medverka på och bidrar årligen både med egna programpunkter och medverkar också på flertalet externa arrangerade av andra aktörer som medverkar under Almedalsveckan. 

Tack för i år 

Under Almedalsveckan 2023 medverkade Göteborgs universitet i över 40 programpunkter varav flera sändes live. 

Almedalen 2024

Preliminära datum för Almedalen är tisdagen den 25 juni - lördagen den 29 juni. 
Slutgiltigt besked om datum kommer gå ut från arrangören i slutet av september. 

 

Frågor

 Har du frågor om universitets medverkan på Almedalen kontakta då Jonas Martinsson.