Almedalen

Göteborgs universitet visar sitt samhällsengagemang i Almedalen genom att presentera forskning som bidrar till att lösa nationella och internationella problem, samt lyfta frågor som påverkar opinionen. Universitetet deltar årligen med egna programpunkter och i arrangemang av andra aktörer, vilket gör Almedalen till en viktig mötesplats för formella och informella samtal.

Programpunkter på plats i Almedalen