Bild
Forskarfredag logotyp

ForskarFredag

ForskarFredag genomförs årligen i slutet av september på flera olika platser runt om i Sverige. Syftet är att sprida forskning till allmänheten och inspirera unga till vidare studier. ForskarFredag genomförs 23-28 september.

Forskarfredag 2024 

Göteborgs universitet kommer att medverka på Forskarfredag som pågår mellan 23–28 september. 

Under veckan i september kommer det genomföras flertalet aktiviteter som både är riktade till allmänhet och skola. 

Tema 

Varje år har Forskarfredag ett övergripande tema. 2024 är temat Forskning i vår vardag

Målgrupp 

Forskarfredag och Låna en forskare riktar sig till bred allmänhet och skola (förskola–gymnasium).

Arrangemanget skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.

Med forskarfredag vill Vetenskap & allmänhet utmana stereotypa föreställningar om forskare och berätta om hur det egentligen är att jobba som forskare. Genom arrangemanget vill man ge unga nya förebilder och inspirera till högre utbildning och en forskarkarriär.

Programinnehåll 

Du som vill medverka bestämmer själv utformningen av din medverkan. Tänk på att innehållet ska innehålla någon form av interaktion med målgruppen. En avslutande frågestund i samband med exempelvis en föreläsning räcker.

Låna en forskare 

I samband med Forskarfeerdag genomförs även Låna en forskare. Under Låna en forskare har du som forskare eller doktorand möjlighet att digitalt ett fysiskt komma ut till skolor (förskola-gymnasium) och berätta om din forskning och vad en forskare gör på sitt på sitt jobb. 

Det är möjligt att medverka i Låna en forskare på andra språk än svenska exempelvis engelska. Det gäller också Forskarfredag, det går alldeles utmärkt att genomföra arrangemang på andra språk än just svenska. 

För dig som vill medverka 

Är du intresserad av att delta med aktivitet under Forskarfredag eller Låna en forskare och vill  vill ha tips och råd om upplägg eller vad du kan göra är vi behjälplig med tips och råd. 

Kontakt 

Jonas Martinsson