Bild
Göteborgs Universitet på West Prides regnbågsparad

West Pride

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQI-personer och lyfter upp normkritik och HBTQI-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna och riktar sig i första hand till HBTQI-personer i Göteborg och Västra Götaland, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. Göteborgs universitet är stolta partners till West Pride och deltar varje år, förutom genom att hissa regnbågsflaggor på universitetsbyggnaderna, genom att anordna seminarier och andra programpunkter som en del av festivalen. West Pride genomförs 10–16 juni 2024.

Nyheter