Länkstig

Yvonne Leffler

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
C 653
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Yvonne Leffler

Presentation

Jag har i huvudsak bedrivit forskning inom i två områden: svensk 1800-talsroman och populärfiktion. Jag har lett forskningsprojekt och publicerat artiklar om de kvinnliga 1800-talsförfattarnas betydelse för den svenska romanen. Senast ledde jag projektet "Swedish Women Writers on Export in the Nineteenth Century" vilket bland annat resulterat i två forskningsrapporter 2019: Swedish Women's Writing on Export: Tracing Transnational Reception in the Nineteenth Century (författare: Yvonne Leffler, Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Gunilla Hermansson & Birgitta Johansson Lindh) samt The Triumph of the Swedish Nineteenth-Century Novel in Eastern Europe (red. Yvonne Leffler). Detta projekt följdes också upp i min monografi Swedish Ninteteenth-Century Novels as World Literature: Transnational Success and Literary History (2020).

I min forskning om populärfiktion har jag främst arbetat med genreundersökningar, berättarteknisk analys och receptionsestetik inom området gotisk litteratur och film, som i Horror as Pleasure. The Aesthetics of Horror Fiction (2000). Jag har på senare tid arbetat med dagens nordiska gotik, och då främst det nordiska landskapets betydelse, som i Nordic Gothic (2020) och Swedish Gothic: Landscapes of Untamed Nature (2023). Inom området populärfiktion har jag också skrivit en bok om författaren Signe Björnberg, mest känd som Sigge Stark: Sigge Stark. Sveriges mest produktiva, utskällda och lästa författare (2015).

Arbetsuppgifter

Jag har undervisat och utvecklat kurser i litteraturvetenskap från grundnivå till forskarutbildning, på svensklärarutbildningen samt på kulturvetenskapliga programmet. Jag har också undervisat och utvecklat tvärvetenskapliga kurser inom populärkultur, film och media. En stor del av min tjänst har innefattat handledning av studenter och doktorander vid såväl det egna lärosätet som vid andra lärosäten i och utanför Sverige. Jag har handlett doktorander fram till disputation vid bl.a. Sorbonne i Paris och Tromsö i Norge.

Inom några av mina specialområden har jag producerat läromedel utgivna på Studentlitteratur: Skräck som fiktion och underhållning (2001), Det moderna genombrottets dramer (2004) och Det moderna genombrottets prosa (2005). För mina insatser som universitetslärare har jag också belönats som mottagare av 1997 års Pedagogiska pris av Pedagogiska akademin vid Högskolan i Karlstad som ”Högskolans lärorikaste lärare inom utbildningsområdet Humaniora/Samhällsvetenskap”. I min tjänst har också ingått ett flertal förtroendeuppdrag, utrednings- och beredningsarbeten och ledningsuppdrag. Jag var ledamot av fakultetsnämnden Allmän vid Karlstads universitet 2002–2004 och Humanistisk Fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet, och ledamot i Arbetsgruppen för forskningsfrågor och arbetsgruppen för forskarutbildning 2007-2012.

På nationell nivå har jag varit ordinarie ledamot i den estetiska beredningsgruppen på Vetenskapsrådet 2004–2006 och i postdok-panelen på Vetenskapsrådet 2008. Utanför Sverige har jag varit extern ledamot av Norska forskningsrådet, gruppen för humaniora och samhällsvetenskap 2012 och Danska oberoende vetenskapsrådet 2015. På senare år har jag haft flera sakkunniguppdrag för forskningsråd och lärosäten utanför Sverige.

Pågående forskning

För närvarande arbetar jag fortsatt med den transkulturella spridningen av svensk 1800-talslitteratur.

.