Länkstig

Jenny Bergenmar

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jenny Bergenmar

Professor i litteraturvetenskap.

Orchid: https://orcid.org/0000-0002-6761-3544

Forskningsintressen:

  • Digital humaniora
  • Litteraturdidaktik
  • Critical disability studies
  • Receptionshistoria
  • 1800-tals och tidig 1900-talslitteratur

Pågående projekt:

2019–. QUEERLIT. Metadatautveckling och sökbarhet för HBTQ-litteratur. Projektet syftar till att skapa en deldatabas i LIBRIS som innehåller svensk skönlitteratur med HBTQI teman, motiv och karaktärer, samt för att utveckla ett ämnesordssystem (en tesaurus) som mer precist beskriver HBTQI-litteratur.

Projektet har 2021-2024 fått medel för infrastruktur för forskning av Riksbankens jubileumsfond: https://www.rj.se/anslag/2020/databasen-queerlit-utveckling-av-metadata-och-sokbarhet-for-hbtqi-litteratur/

2020–. Disability in Contemporary Nordic Literary Fiction. Projektets syfte är att utforska funktionsvariationers betydelse inom nordisk fiktionsprosa under 2000- talet. Ur ett crip-perspektiv undersöks hur funktionshinder produceras av normalitet. Utgångspunkten är att förändra förståelsen av funktionsvariationer utifrån begreppet sårbarhet. Empiriskt prövas dessa teoretiska perspektiv genom ett antal studier som analyserar hur funktionsvariationer är konstruerade, föreställda och berättade i nordisk litteratur i relation till välfärdsstaten.

Tidigare projekt:

2018 Minnen av Selma Lagerlöf, Kommunikationsprojekt Riksbankens jubileumsfond (projektledare). Projektet samlade med hjälp av allmänheten in brev från Selma Lagerlöf som en fortsättning på det tidigare projektet "läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1890-1940.

2014-2016 Swedish Women's Writing on Export in the 19th Century, Vetenskapsrådet (projektdeltagare). Projektets syfte var att utifrån fem författarskap under 1800-talet belysa villkoren för kvinnliga författare i ett internationellt perspektiv. Resultaten publicerades i boken Swedish Women’s Writing on Export. Tracing Transnational Reception in the Nineteenth Century.

2008–2013, forskare i projektet Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891-1940 tillsammans med Maria Karlsson, Uppsala universitet (projektledare). Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

2008–2012, teknisk redaktör i Selma Lagerlöf-arkivet, en digital textkritisk utgåva som nu finns tillgänglig på Litteraturbanken. Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

2012 Autismens berättelser. I projektet studerades texter om och av personer med autismspektrumtillstånd med hjälp av perspektiv bland annat från Critical Disability Studies och posthumanism. Projektet fick stöd från Anna Ahrenbergs fond.

Övrigt:

Birger Karlssons vetenskapspris 2020

Programkoordinator för Masterprogrammet Digital humaniora 2015-2017.

Medlem i Managament Committee COST-action ISO901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture, 2010-2013.

Viceprefekt för lärarutbildningen 2013– 2014.