Länkstig

Jenny Bergenmar

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jenny Bergenmar

Professor i litteraturvetenskap.

Orchid: https://orcid.org/0000-0002-6761-3544

Forskningsintressen:

  • Digital humaniora
  • Litteratur och funktionsvariation
  • Queerlitteratur
  • Receptionshistoria
  • Litteraturdidaktik

Pågående projekt:

2019–. QUEERLIT. Metadatautveckling och sökbarhet för HBTQ-litteratur. Projektet syftar till att skapa en deldatabas i LIBRIS som innehåller svensk skönlitteratur med HBTQI teman, motiv och karaktärer, samt för att utveckla ett ämnesordssystem (en tesaurus) som mer precist beskriver HBTQI-litteratur.

Projektet har 2021-2024 fått medel för infrastruktur för forskning av Riksbankens jubileumsfond: https://www.rj.se/anslag/2020/databasen-queerlit-utveckling-av-metadata-och-sokbarhet-for-hbtqi-litteratur/

https://queerlit.dh.gu.se

2023-2024 Färdigställande av volymen Critical Neurodiversity Studies: Divergent Textualities in Literature and Culture, eds. Jenny Bergenmar, Louise Creechan (Durham University), and Anna Stenning (Durham University) för publicering i serien Critical Interventions in Medical and Health Humanities, Bloomsbury Academic.

Tidigare projekt:

2018 Minnen av Selma Lagerlöf, Kommunikationsprojekt Riksbankens jubileumsfond (projektledare). Projektet samlade med hjälp av allmänheten in brev från Selma Lagerlöf som en fortsättning på det tidigare projektet "läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1890-1940.

2014-2016 Swedish Women's Writing on Export in the 19th Century, Vetenskapsrådet (projektdeltagare). Projektets syfte var att utifrån fem författarskap under 1800-talet belysa villkoren för kvinnliga författare i ett internationellt perspektiv. Resultaten publicerades i boken Swedish Women’s Writing on Export. Tracing Transnational Reception in the Nineteenth Century.

2008–2013, forskare i projektet Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891-1940 tillsammans med Maria Karlsson, Uppsala universitet (projektledare). Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

2010-2013 Medlem i Managament Committee COST-action ISO901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture

2008–2012, teknisk redaktör i Selma Lagerlöf-arkivet, en digital textkritisk utgåva som nu finns tillgänglig på Litteraturbanken. Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

2012 Autismens berättelser. I projektet studerades texter om och av personer med autismspektrumtillstånd med hjälp av perspektiv bland annat från Critical Disability Studies och posthumanism. Projektet fick stöd från Anna Ahrenbergs fond.

Övrigt:

Medlem av beredningsgrupp HSA: Estetiska vetenskaper, Vetenskapsrådet 2023–2025

Studierektor för litteraturvetenskap, teatervetenskap och digital humaniora 2023–

Extern ledamot av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstad universitet 2019-2022

Ämnesansvarig för litteraturvetenskap och digital humaniora 2021–2023

Programkoordinator för Masterprogrammet Digital humaniora 2015-2017.

Viceprefekt för lärarutbildningen 2013– 2014.