Länkstig

Ola Sigurdson

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Läraregatan 3A
411 33 Göteborg
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Ola Sigurdson

Forskning och undervisning

Mina forskningsintressen återfinns i skärningspunkten mellan traditionell systematisk teologi och kontinental teoribildning. Jag har således diskuterat frågan om kroppen i den teologiska traditionen med hjälp av fenomenologi i monografin Himmelska kroppar (2006), relationen mellan humor, subjektivitet och transcendens med hjälp av filosofisk antropologi, psykoanalys och teologi i trebandsverket Gudomliga komedier (2021) och rumslighet i Atmosfärer: En introduktion (2023). Jag har även ägnat mig åt frågor om religion och politik i Den lyckliga filosofin (2000), Det postsekulära tillståndet (2009) samt Theology and Marxism in Eagleton and Žižek: A Conspiracy of Hope (2012). Sammanlagt har jag publicerat mer än tjugo monografier och antologier på svenska och engelska och över hundra artiklar.

Mitt långsiktiga forskningsprojekt sedan 2021 handlar om olika aspekter av rumslighet i dialog med fenomenologi, arkitektur och teologi. Här planerar jag att skriva fem böcker om, i tur och ordning, atmosfärer, trösklar, platser, städer och numinösa rum. Dessförinnan har jag skrivit om relationen mellan humor, subjektivitet och transcendens i ett antal artiklar på svenska och engelska men framför allt i det ovan nämnda trebandsverket Gudomliga komedier (2021). Under 2023 publiceras mina svenska översättningar av den tyske filosofen och teologen Friedrich Schleiermachers två böcker Om religionen: Fem tal (1799) respektive Julfirandet: Ett samtal (1826).

Jag har varit på ett antal olika gästforskar- och gästprofessorvistelser under åren. Vårterminen 2000 tillbringade jag vid SCASSS, Uppsala universitet och det akademiska året 2001-2002 vid Centre for Advanced Religious and Theological Studies (CARTS), Faculty of Divinity, och Wolfson College, båda Cambridge University, England. Under läsåret 2010–2011 var jag gästforskare vid Center of Theological Inquiry (CTI) i Princeton. Jag har också haft kortare vistelser som gästforskare i Nagoya, Japan (2015), Stellenbosch, Sydafrika (2015), Oxford, UK (2017, 2018), och gästprofessor vid Institute of Sino-Christian Studies i Hong Kong, Kina 2019 och 2021.

Mellan 1 juli 2011 och 30 juni 2017 arbetade jag som föreståndare för Centrum för kultur och hälsa, ett universitetsinitierat initiativ som syftade till att sammanföra och skapa tvärfakultativ forskning inom området. Sedan 1 januari 2017 är jag styrgruppsordförande för programverksamheten vid Jonsereds herrgård, en mötesplats för Göteborgs universitet och det övriga samhället där samtal förs om samhällsangelägna frågor av olika slag.

Jag har handlett fem doktorander till disputation som huvudhandledare och ytterligare fyra som biträdande handledare.

Övriga aktiviteter och uppdrag

Förutom min tjänst som forskare och lärare vid Göteborgs universitet är jag också verksam som gästföreläsare, opponent och sakkunnig vid olika universitet, högskolor och konferenser i Sverige, Europa, USA, Asien och Afrika. Jag anlitas dessutom som gästföreläsare vid olika offentliga sammanhang och medverkar regelbundet i Bok & Biblioteksmässan Göteborg i seminarier, paneler och intervjuer. Jag har också varit ledamot i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg sedan december 2009 och Kungl. Vitterhets Historie Antikvitetsakademien sedan 2022.

Jag har även haft ett antal andra, mer administrativa akademiska uppdrag. Mellan 2006 och 2009 var jag ledamot i Humanistiska Fakultetsnämnden och mellan 2021 och 2015 ledamot av Humanistiska fakultetsstyrelsen. 2015–2016 var jag ledamot av lärarförslagsnämnden vid Humanistiska fakulteten. Höstterminen 2016 var jag vicedekan för forskning och forskarutbildning vid Humanistiska fakulteten. Mellan 2003 och 2006 var jag ledamot av Svenska kyrkans Forskningsråd och mellan 2006 och 2008 ledamot av beredningsgrupp 1 för utbildningsvetenskap i Vetenskapsrådet. Sedan 2006 är jag ledamot av Skaraborgsinstitutets vetenskapliga råd, sedan 2012 ledamot av styrelsen för Ord & Bild och sedan 2021 ägarrepresentant i Nätverkstans styrelse.

Uppväxt och undervisning

Jag är född i Dalstorp 1966 och uppvuxen i Ulricehamn. Efter studier på tekniskt gymnasium i Borås flyttade jag 1985 till Göteborg för en fil kand i filosofi, litteraturvetenskap och ekonomi. Därefter gick jag en teologisk utbildning vid Örebro Missionsskola, Teologiska seminariet. 1991 började jag mina forskarstudier i systematisk teologi vid Lunds universitet och disputerade för teologie doktorsexamen hösten 1996 på avhandlingen Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barth-reception. Två år senare blev jag docent i systematisk teologi vid samma universitet. 2008 befordrades jag till professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Efter avslutad forskarutbildning arbetade jag halvtid som högskolelektor i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan, Stockholm samt halvtid inom ett projekt som drevs av professor Göran Bexell, Teologiska institutionen, Lunds universitet. I december 1999 utnämndes jag till forskarstjänsten ”Pro futura” till minne av Torgny Segerstedt av Riksbankens Jubileumsfond i samarbete med SCAS vid Uppsala universitet. 1 januari 2003 tillträde jag en tjänst som universitetslektor vid dåvarande Institutionen för religionsvetenskap, Göteborgs universitet, och har sedan dess arbetat här. 1 juli 2008 blev jag befordrad till professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, vilket omfattar systematisk teologi, etik och religionsfilosofi.