Länkstig

Torsten Linders

Projektsamordnare

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl skottsbergs gata 22 b
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Torsten Linders

Min bakkgrund är forskning och undervisning i fysisk oceanografi. Numera arbetar jag med samverkan mellan akademi, industri och offentlig sektor. Mitt fokus ligger på projekt inom marin data, både insamling, analys och nyttiggörande. En övergripande ambition är att öka innovationstakten och användandet av marin data.

Jag är med i följande styrelser/stygrupper: