Länkstig

Torsten Linders

Projektsamordnare

Institutionen för marina vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
5278

Om Torsten Linders

Min bakkgrund är forskning och undervisning i fysisk oceanografi. Numera arbetar jag med samverkan mellan akademi, industri och offentlig sektor. Mitt fokus ligger på projekt inom marin data, både insamling, analys och nyttiggörande. En övergripande ambition är att öka innovationstakten och användandet av marin data.

Jag är med i följande styrelser/stygrupper: